Kan du få udgiften til hjemtransport dækket, hvis du bliver syg på ferien?

Hvis du bliver ramt af sygdom under din ferie, skal du være opmærksom på hvem der skal afholde udgifter i forbindelse med hjemtransport. Hjemtransport kan ofte være en meget dyr fornøjelse; og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i dine forsikringer mv. inden du tager afsted. Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke udgifter til hjemtransport.

Hvis du bliver syg i et nordisk land

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, har de nordiske lande, Danmark, Norge, Island, Finland og Sverige, indgået et samarbejde om udgifter til hjemtransport ved sygdom under ferie i de nordiske lande.

Som udgangspunkt er skader/hjemtransport under skiferie ikke dækket af en sædvanlig rejseforsikring, hvorfor det oftest vil være nødvendigt at tegne et såkaldt skitillæg.

Det betyder, at hvis du f.eks. tager på skiferie til Norge, dækker opholdslandet som udgangspunkt merudgifter ved din hjemtransport.

Men man skal dog være opmærksom på, at det er en betingelse, at en læge vurderer, at det er nødvendigt at rejse hjem på en anden og dyrere måde end den, der ellers ville være anvendt. Det er ikke en bestemt læge eller attest som skal bruges, men det skal være en læge fra myndighederne eller det hospital, der arrangerer hjemtransporten.

Hvis du selv arrangerer en særlig hjemtransport, skal du være opmærksom på, at det er myndighederne i opholdslandet, der bestemmer, om du kan få merudgifterne refunderet. Der skal altid foreligge en skriftlig erklæring fra en læge i opholdslandet.

Hvis du bliver syg uden for Norden

De fleste forsikringsselskaber har sin egen læge, som vurderer, om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig.

Hvis du ønsker at få dækket udgifter til hjemtransport i tilfælde af sygdom eller dødsfald under ferie i lande uden for norden, skal du tegne en privat rejseforsikring.

Forsikringerne er dog meget forskellige, og derfor er det nødvendigt at læse betingelserne grundigt igennem.

De fleste forsikringsselskaber har sin egen læge, som vurderer, om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig.

Hvad gør du, hvis forsikringen ikke vil dække udgifter til hjemtransport

Hvis din forsikring afviser at dække udgifter for hjemtransporten, kan du klage til Ankenævnet for forsikring.

Ankenævnet for forsikring har behandlet mange klager fra forsikringstagere, som er utilfredse med forsikringsselskabet afgørelse.

I mange af disse sager har forsikringstagen rejst hjem uden, at få vurdering fra forsikringsselskabets læge; og derfor har de mistet retten til at få dækket udgifter ved hjemtransporten.

I en række sager, er det dog blevet anerkendt, at forsikringsselskabet alligevel skal dække omkostningerne ved hjemtransport, hvis en læge fra hospitalet i opholdslandet har anbefalet hjemtransporten.

Hvornår er det en kritisk sygdom?

Hvorvidt der er tale om kritisk sygdom afhænger af dine forsikringsbetingelser. Det er kun de sygdomme, der er anført på forsikringsbetingelserne, der er dækket.

Hvorvidt der er tale om kritisk sygdom afhænger af dine forsikringsbetingelser.

Det er kun de sygdomme, der er anført på forsikringsbetingelserne der er dækket.

Hvis sygdommen ikke er på listen i din forsikringspolice, er du ikke dækket.

Herudover er det også en betingelse, at du ikke har været vurderet/behandlet hos læge (som ikke er et led i almindelige kontrol), hospitalsindlagt eller har ændret medicinering inden for de sidste 2 måneder før afrejsen (6 måneder for rejser over 1 måneder).

Det er ikke et krav at den tidligere sygdom eller behandling har tilknytning til den aktuelle sygdom.

God idé med en forhåndsgodkendelse

Hvis du inden for de sidste 2 måneder har været vurderet eller behandlet hos læge, hospitalsindlagt eller har ændret medicinering, bør du overveje at søge om en forhåndsgodkendelse før du tager på ferie.

Hvis du inden for de sidste 2 måneder har været vurderet eller behandlet hos læge, hospitalsindlagt eller har ændret medicinering, bør du overveje at søge om en forhåndsgodkendelse før du tager på ferie. (Vær opmærksom på, at ved rejser over 1 måned, er det 6 måneder før afrejse)

Det er ikke et krav at du skal have en forhåndsgodkendelse, men som altid, er det bedre at være sikker på, om du er dækket, før du rejser.

Forhåndsgodkendelse betyder, at din helbredssituation vurderes af forsikringsselskabet, inden du rejser.

Forsikringsselskabet kan herefter give dig en ubetinget godkendelse, en godkendelse med forbehold eller et afslag.

Ubetinget godkendelse betyder at du er fuldt dækket af din forsikring, mens godkendelse med forbehold betyder, at du er dækket for al anden akut sygdom end dem, som er særligt undtaget.

Hvis dit forsikringsselskab ikke vil give dig en ubetinget godkendelse, kan der være god grund til at overveje, om den planlagte rejse skal gennemføres.

Vær særligt opmærksom, hvis du skal på skiferie

Som udgangspunkt er skader/hjemtransport under skiferie ikke dækket af en sædvanlig rejseforsikring, hvorfor det oftest vil være nødvendigt at tegne et såkaldt skitillæg.

Herudover skal du være opmærksom på at tjekke om skitillægget dækker destinationen samt hvilke begrænsninger der er gældende.

F.eks dækker de fleste forsikringer ikke såfremt skaden sker i beruset tilstand, hvis alkoholindtagelsen kan antages at være årsag til ulykken.

Endeligt kan det særligt ved skiferier være relevant at tjekke, om du har en ansvarsforsikring, idet du kan blive mødt med enorme erstatningskrav, hvis du pådrager skade på andre.

Tjekliste forud for rejsen

  • Har Danmark indgået samarbejde om hjemtransport med ferielandet?
  • Har du tegnet en rejseforsikring, hvor ferielandet er omfattet?
  • Er udgifter til hjemtransport omfattet af din rejseforsikringen?
  • Hvilke betingelser er der tilknyttet forsikringen? (hvilke sygdomme er omfattet, kræves der forhåndsvurdering af læge inden hjemtransporten mv.)

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.