K1, K2 og K3 erstattes af farvekoder

Den 1. oktober 2020 blev der indført ændringer for udarbejdelse af tilstandsrapport og elinstallationsrapport for at give køber af en ejendom et bedre indblik i bygningens tilstand.

Hvis man enten har købt eller solgt en fast ejendom, har man typisk stiftet bekendtskab med termerne K1’ere, K2’ere og K3’ere i forbindelse med den tilstandsrapport, der er udarbejdet for ejendommen. Men nu skal vi til at vænne os til en ny skala.

K1 betegner mindre alvorlige skader, K2 betegner alvorlige skader og K3 er skader, der er kritiske.

Nye betegnelser

For fremadrettet at tydeliggøre bygningens fysiske tilstand har man valgt at udskifte betegnelserne K1, K2 og K3 med farvekoder.

Det betyder, at hvis en tilstandsrapport er lavet efter den 1. oktober 2020, vil det i stedet fremgå, at en skade eller mangel enten er grå, gul eller rød.

Hvis en tilstandsrapport er lavet efter den 1. oktober 2020, vil det fremgå, at en skade eller mangel enten er grå, gul eller rød.

Grå

Grå er de skader, der er mindre kritiske, og som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelenes eller bygningens funktion, og dermed svare til de skader, der tidligere var betegnet K1.

Gul

Gul er de skader, der på længere sigt vil medføre funktionssvigt. Ved ”længere sigt” forstås at funktionssvigt forventes at indtræffe, efter der er forløbet to år. Gul svarer således til den tidligere betegnelse K2.

Rød

Rød er kritiske skader, som har medført eller vil medføre funktionssvigt på kort sigt, det vil sige inden for 2 år. Rød dækker altså over den tidligere K3’er.

Derudover er der indført en sort markering for forhold, der skal undersøges nærmere, som tidligere var betegnet UN.

Ændringerne er også indført for el-installationsrapporten, hvor der anvendes rød, gul og en advarselsmarkering.

Advarselsmarkeringen symboliserer, at der er elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der var på området, da installationen blev udført, og dermed er ulovlige.

Når man handler fast ejendom, kan det være en god ide at få udarbejdet en tilstandsrapport

En tilstandsrapport fortæller om, hvilken stand bygningen er i. Hvis sælger af en ejendom ud over at få lavet et huseftersyn (som består af en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport) samtidig tilbyder at betale halv ejerskifteforsikring, kan sælger tillige fraskrive sig sit 10 årige sælgeransvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen.

På den anden side giver tilstandsrapporten køberen et billede af, hvilken ejendom han står over for at købe, og på den måde kommer et huseftersyn både køber og sælger til gode.

Gyldighed for allerede udarbejdede tilstandsrapporter

En tilstandsrapport er gyldig i 6 mdr. Det vil sige, at har man fået udarbejdet en tilstandsrapport inden den 1. oktober 2020, vil denne fortsat være gyldig, og der vil ikke være krav om, at der udarbejdes en ny efter de nye regler, før udløbet af de 6 mdr.

Det betyder, at man frem til udgangen af marts 2021 vil kunne møde tilstandsrapporter med de tidligere ”K-betegnelser”.

Rådgivning i forbindelse med hushandel

Det er altid en god ide at få indført et advokatforbehold i købsaftalen, uanset om man er køber eller sælger, og uanset at de nye farvekoder er medvirkende til at give et større overblik over ejendommens tilstand.

Der er nemlig mange andre forhold i forbindelse med en handel, som man bør have klarhed over, før man enten køber eller sælger en fast ejendom.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.