Ingen overenskomst?

Disse områder bør være en del af din ansættelseskontrakt, hvis du ikke er omfattet af en overenskomst.

Inden for en lang række områder er lønmodtageres rettigheder beskyttet af minimumskrav i en overenskomst.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, afhænger dine rettigheder udelukkende af den gældende lovgivning og af de vilkår, som der fremgår af din ansættelsesaftale.

Du har som udgangspunkt altid ret til en ansættelseskontrakt, når din ansættelse varer længere tid end én måned. Det kan godt betale sig at bruge noget tid på at gennemgå ansættelsesaftalen og forhandle med arbejdsgiver, før du skriver under på en ansættelsesaftale.

Løn

Der findes ingen lovgivning der fastsætter en mindsteløn eller den ugentligt arbejdstid (ud over en den grænse, som der fremgår af et EU-direktiv, der siger, at du højest må arbejde 48 timer per uge i gennemsnit over 4 måneder).

Du kan derfor godt arbejde mere end 37 timer til en løn der ligger langt under det sædvanlige, uden at arbejdsgiver kommer i problemer.

Du bør derfor forud for ansættelsen undersøge, hvad der er sædvanlig løn og sørge for, at det fremgår af ansættelsesaftalen hvilken løn, du har krav på, og hvad lønnen dækker over.

Du har som udgangspunkt ikke krav på ekstra betaling eller afspadsering for overarbejde, weekendarbejde, deltagelse i personalemøder mv. Du bør derfor sikre dig, at det fremgår af din ansættelsesaftale, at du har ret til dette.

Endeligt er det værd at bemærke, at man hverken har krav på en løbende regulering af sin løn eller lønforhandlinger. Det er derfor også en god ide at indgå en aftale herom fra start.

Pension

Der findes ingen lovgivning, der pålægger en arbejdsgiver en pligt til at indbetale pension, men en sådan pligt fremgår oftest af de kollektive overenskomster.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, har du ikke krav på pension, hvis det ikke fremgår af din ansættelsesaftale.

Det bør af ansættelsesaftalen fremgå at du er berettiget til pension, hvordan pensionen beregnes, hvilken procent som henholdsvis lønmodtager og arbejdsgiver betaler, samt hvilken pensionsordning, der skal indbetales til.

Ferie

Ferieloven gælder for de fleste lønmodtagere, (med undtagelser af direktører og lign. medarbejdere med bestemmende indflydelse). Du vil derfor som minimum have ret til 5 ugers ferie, når du er omfattet af ferieloven.

Du vil derimod ikke have ret til den 6. ferieuge, altså de feriefridage, som er en del af en lang række overenskomster medmindre dette fremgår af din overenskomst.

Det bør også stå i din ansættelseskontrakt, om du har ferie med løn samt ferietillæg på 1% eller mere, eller om du får feriepenge.

Endeligt er det selvfølgelig også muligt at forhandle sig til fridage med løn, f.eks. dagene den: 1/5, 24/12 og 31/12.

Barsel

Barselsloven giver alene en lønmodtager ret til at være fraværende fra sit arbejde i forbindelse med graviditet, barsel og adoption.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, har du derfor ikke ret til løn under graviditet, barsel eller adoption, hvis du har fravær fra dit arbejde.

Hvis du opfylder beskæftigelseskravet vil du dog have ret til barselsdagpenge i henhold til barselslovens bestemmelser.

Endeligt fremgår retten til fravær ved barnets 1. sygedag og omsorgsdage også alene af overenskomster eller efter aftale med din arbejdsgiver f.eks. i din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog.

Opsigelse

Regler om opsigelsesvarsler fremgår både af funktionærloven, og langt de fleste overenskomster.

Hvis du ikke er funktionær og du heller ikke er omfattet af en overenskomst, kan opsigelsesvarslet aftales frit, men det bør fremgå klart af ansættelsesaftalen, hvad der er aftalt.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for yderligere rådgivning, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.