Hvornår må man udlodde udbytte i et selskab?

Når man driver virksomhed i selskabsform, opnår ejerne begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser. Det betyder, at pengene, der er investeret i selskabet, tilhører selskabet. Der er derfor opsat begrænsninger for, hvordan og hvornår selskabets penge kan udloddes til ejerne.

Når man ejer et selskab, er der kun to måder, man lovligt kan modtage aktiver fra selskabet; løn eller udbytte.

Al handel mellem selskab og kapitalejere skal ske på markedsvilkår. I modsat fald kan det have meget store skattemæssige konsekvenser, f.eks. således at en overdragelse kan blive tredobbelt beskattet.

Ordinært eller ekstraordinært udbytte

Udbytte kan udloddes enten som ordinært udbytte, i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling på baggrund af selskabets årsregnskab, eller som ekstraordinært udbytte i løbet af året.

Det er en betingelse for udlodning af både ordinært udbytte og ekstraordinært udbytte, at selskabet fortsat har et forsvarligt kapitalberedskab – dvs. at selskabet løbende kan opfylde sine forpligtelser. Det er selskabets ledelse (direktør, og bestyrelse, hvis der er en sådan), der skal sikre, at der ikke udloddes for meget, og ledelsen er således altid ansvarlig for, at en udlodning af udbytte ikke er til skade for selskabet og dets kreditorer.

Betingelserne for udlodning af ordinært udbytte er, at: beløbet, der udloddes, er til rådighed i henhold til den seneste årsrapport. Det betyder, at skal være frie reserver under egenkapitalen, og at selskabets ledelse, tiltræder, at det er forsvarligt at udlodde udbytte. Derudover er udlodning af udbytte en generalforsamlingsbeslutning, der skal besluttes af ejerne af selskabet ved simpelt flertal.

Udlodning af ekstraordinært udbytte er ligeledes en generalforsamlingsbeslutning. Der skal derfor indkaldes til og afholdes ekstraordinær generalforsamling i selskabet, hvor udbyttet skal vedtages ved simpelt flertal. Derudover skal der ved beslutning om udlodning af udbytte i aktieselskaber vedlægges en balance, og hvis det er mere end 6 måneder efter, der er aflagt regnskab, skal der udarbejdes en mellembalance, der viser, at der er tilstrækkelige midler til udlodningen.

Hvis der udloddes andre værdier en kontanter som udbytte, skal der laves en vurderingsberetning, der angiver, at udbyttebeløbet mindst svarer til den ansatte værdi af de andre værdier end kontanter, der udloddes.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.