Hvad skal man være opmærksom på ved kaution for virksomhedens kreditter?

En af de allerførste læresætninger, man får at vide på jurastudiet er, at man aldrig skal gå med til at kautionere, da man lige så godt kan tage pengene op ad lommen med det samme.
Dette kan dog ikke lade sig gøre i virkelighedens verden, da man som indehaver af en virksomhed, der drives i selskabsform med begrænset ansvar, i så godt som alle tilfælde vil blive pålagt at ”lægge hånden på kogepladen” og kautionere personligt for selskabets kreditter i banken. Bankens argument er som oftest – ”hvorfor skal banken tro på forretningsplanen og tage risikoen ved at give kredit, hvis du ikke også selv tror på det?”.

Det er derfor en god idé at kende til de forskellige typer kaution og virkningen af dem, inden man griber kuglepennen.

Simpel kaution

En simpel kaution går ud på, at kautionisten kan afkræves betaling, når debitor og debitors insolvens er påvist. Det kræver som regel en tur i fogedretten, hvor debitor skal afgive insolvenserklæring, nemlig at debitor ikke ejer aktiver, der kan gøres til genstand for udlæg.

Selvskyldnerkaution

Banker bruger dog i dag næsten udelukkende selvskyldnerkautioner. En selvskyldnerkaution betyder i grove træk, at kautionisten hæfter på lige vilkår med debitor. Banken kan kalde denne kaution allerede ved debitors misligholdelse (hvis afdragene ikke overholdes), og banken skal ikke påvise, at debitor er insolvent.

En kaution kan være på et begrænset beløb eller uden beløbsbegrænsning. Kautionen bortfalder, når debitor har indfriet gælden, eller hvis gælden bliver forældet.

Drift og gæld kan med fordel placeres i datterselskab

En populær selskabskonstruktion er holdingselskab og et drifts-datterselskab. Driften, og dermed også gælden, er placeret i datterselskabet. I dette tilfælde kan det i mange tilfælde være det smarteste, at lade holdingselskabet kautionere for datterselskabets gæld, hvorefter indehaveren af holdingselskabet kautionerer for holdingselskabets gæld. Derved er der mulighed for – hvis kautionsforpligtelsen bliver aktuel – at ”placere” gælden i holdingselskabet.

Hvis datterselskabet overlever, kan gælden i holdingselskabet afvikles med udbytte fra datterselskabet – og dermed ikke med personbeskattede midler, som det havde været tilfældet, hvis indehaveren havde kautioneret personligt for datterselskabets gæld.

Det er altid en god idé, at lade en advokat gennemgå dokumenterne, inden man skriver under på kautionsforpligtelsen – uanset type.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.