Hvad må man kalde sin virksomhed?

En af de første ting, man skal tage stilling til ved opstart af virksomhed, er navnet. Hvad skal virksomheden hedde? Men afhængig af, hvilken form virksomheden drives i, gælder forskellige regler for navngivningen af virksomheden.

Hvis virksomheden drives i selskabsform, skal virksomheden benytte betegnelserne aktieselskab/anpartsselskab/iværksætterselskab eller forkortelserne A/S, ApS eller IVS. 

Årsagen til dette er, at virksomhedens aftaleparter ved, at det er et selskab med begrænset ansvar, der handles med – og for at tydeliggøre, at indehaveren ikke hæfter personligt.

Et kapitalselskabs navn skal derudover tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system. 

Der må ikke optages slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilhører virksomheden, eller noget, som kan forveksles hermed.

Et selskabs navn må ikke være egnet til at vildlede. Det må ikke indeholde angivelse af foretagender, der ikke står i forbindelse med den erhvervsaktivitet, som virksomheden udøver. 

Hvis navnet angiver en bestemt erhvervsaktivitet, skal navnet ændres, hvis virksomhedens erhvervsaktivitet væsentligt forandres.

Selskaber skal i breve, på andre forretningspapirer, herunder e-mails, og på selskabets hjemmeside angive navn, hjemsted og CVR-nummer.

Personligt ejet virksomhed

Hvis der ikke er tale om et selskab – dvs. en personligt ejet virksomhed, et interessentskab eller andelsforening, følger det af erhvervsvirksomhedsloven, at også disses virksomhedernes navne tydeligt skal adskille sig fra hinanden. 

I virksomhedens navn må der heller ikke optages slægtsnavn, selskabs-, fonds- eller virksomhedsnavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilhører virksomheden, eller noget, som kan forveksles hermed. Man må med andre ord ikke snylte på en anden virksomhed, eller på andre.

Derudover skal navnet også ændres, såfremt virksomhedens driftsaktivitet ændres.

Virksomheden må derudover ikke benytte betegnelsen aktieselskab, anpartsselskab eller iværksætterselskab.

Der er også begrænsninger i forhold til varemærkeloven, idet en virksomheds navn er beskyttet som varemærke, da en virksomhed ikke må benytte et navn, der i forvejen er beskyttet som varemærke.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Virksomhedsoprettelse eller Virksomhedsrådgivning i øvrigt kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland og Djursland-Rønde

Artiklen er oprindeligt bragt d. 28-02-2014

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.