Hvad er forskellen mellem bopælsforælder og samværsforælder?

Der er mange som tror, at det ikke har den store betydning, om man er bopælsforælder eller samværsforælder, men at det afgørende er, om man har fælles forældremyndighed. Det er ikke helt rigtigt!

Der er væsentlig forskel på, hvilken indflydelse og hvilke rettigheder man har, når man er bopælsforælder og samværsforælder.

Den forælder som har børnene i flest dage vil blive bopælsforælder. Hvis man således er enige om, at børnene primært skal opholde sig hos far, vil far blive bopælsforælder og kan træffe beslutninger om de sædvanlige ting i børnenes hverdag.

Bopælsforælderen er den, som får de offentlige tilskud og ofte også den som får børnepenge af den anden forælder.

Hvis forældrene er uenige om, hvor mange dage barnet skal være hos den ene og den anden, så er det som udgangspunkt bopælsforælderen, som har fat i den lange ende, indtil Statsforvaltningen har talt.

Det er Statsforvaltningen som kan træffe afgørelse om, hvor mange dage barnet skal være hos samværsforælderen, og hvor meget ferie samværsforælderen skal have med barnet.

Hvis samværsforælderen ikke har fået en aftale på plads omkring ferie, eller har fået Statsforvaltningen til at træffe en afgørelse, så må samværsforælderen i princippet nøjes med det samvær og ferie som bopælsforælderen tilbyder.

En bopælsforælder kan reelt også flytte med børnene ved blot at give meddelelse til den anden forælder 6 uger før flytningen. Samværsforælderen kan dog vælge at anlægge en bopælssag inden for en frist på 6 uger og dermed evt. forhindre en flytning, indtil Statsforvaltningen eller Domstolene har taget stilling til bopælen.

I disse sager vil der ofte blive truffet en midlertidig afgørelse om bopæl, således at børnene indtil sagen er afsluttet, bliver i deres vante omgivelser.

Er man samværsforælder og ønsker at flytte sammen med børnene, kræver det at man selv starter en bopælssag hos Statsforvaltningen.

De forhold som bopælsforælderen selv kan bestemme er følgende:

  • Direkte daglig omsorg
  • Daginstitution
  • Fritidsaktiviteter
  • Flytning indenlands
  • Skolepsykolog
  • Børnesagkyndig rådgivning

De forhold som samværsforælderen selv kan bestemme er:

  • Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg
  • Fritidsaktiviteter

Hvor skal barnet bo?

Hvis man er uenige om, hvor børnene skal bo, skal man først rette henvendelse til Statsforvaltningen, hvor begge forældre bliver indkaldt til et møde, som oftest sammen med en børnesagkyndig. 

Ofte vil børene blive indkaldt til en samtale i Statsforvaltningen. Grænsen er som udgangspunkt, at det er børn fra skolealderen som kommer ind til en samtale, men Statsforvaltningen kan også have samtaler med mindre børn.

Det afgørende er at få belyst barnets perspektiv og således finde ud af, hvor det er bedst for barnet at bo.

Hvis en af forældrene bliver boende i børnenes oprindelige hjem, eller bliver i det nærområde, hvor børnene færdes, vil dette ofte blive tillagt stor betydning, idet børnene så kan opretholde kontakten med skole, institution, og opretholde de relationer som de har skabt til andre børn.

Statsforvaltningen lægger også vægt på, hvem der er den såkaldte primære omsorgsperson hos barnet. Dvs. hvem der primært har taget sig af barnet, som f.eks. soveritualer, spisning og aktiviteter.

Det afgørende er, at barnet skal blive hos den af forældrene, som er bedst til at varetage barnets behov og som har størst indsigt i barnet.

Selv om den ene forælder er bopælsforælder, så har samværsforælderen i lige så høj grad mulighed for at følge med i, hvad der sker i institutionen eller skolen, idet begge forældre har ret til at få disse oplysninger.

Hvis man ikke kan bliver enige om bopælen, kan sagen indbringes for retten, som så træffer en afgørelse.

Retten vil ofte bruge de oplysninger som Statsforvaltningen har indhentet, men kan også selv indhente oplysninger, som f.eks. udtalelser fra børnehave, skole eller SFO.

7/7 ordning

Der er mange forældre som vil have en 7/7 ordning, hvor børnene opholder sig lige meget hos begge forældre, og i disse situationer opstår der ofte uenighed om hvor børnene skal have bopæl.

Selv om børnene opholder sig 7/7, og at begge forældre reelt er lige meget sammen med børnene, så er rettighederne ikke helt de samme for bopælsforælderen og samværsforælderen.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Børn & samvær kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland og Djursland-Rønde.

Læs også brochuren Samvær & forældremyndighed.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.