Hvad betyder det at have fælles eller fuld forældremyndighed?

Forældrene varetager i fællesskab omsorgen for barnet og træffer beslutninger vedr. barnet. Det foregår som regel i fuld fordragelighed, mens parterne bor sammen. Men hvem bestemmer hvis parterne går fra hinanden?

Læs med her, hvis du vil blive klogere hvad det betyder at have forældremyndighed – og hvilke typer forældremyndigheder, som findes.

 • En far, der har boet sammen med barnets mor kan få del i forældremyndigheden ved at anerkende faderskabet.
 • Forældrene kan også aftale fælles forældremyndighed. 
 • Forældrene varetager i fællesskab omsorgen for barnet og træffer beslutninger vedr. barnet.

Det foregår som regel i fuld fordragelighed, mens parterne bor sammen. Men hvem bestemmer hvis parterne går fra hinanden?

Parterne fortsætter med at have fælles forældremyndighed, også selvom barnet bor hos den ene af forældrene. Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste

Efter forældreansvarsloven er udgangspunktet at forældrene har fælles forældremyndighed over børnene. Dette betyder at man ikke behøver at søge om fælles forældremyndighed, når man går fra hinanden.

De fleste forældre kan godt blive enige om, at forældremyndigheden skal være fælles, medmindre konfliktniveauet er meget højt.

Hvad skal man være enige om, hvis man har fælles forældremyndighed er følgende:

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg, videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Ægteskab
 • Pas

Det betyder på den anden side, at såfremt der er en af forældrene, som har forældremyndigheden alene, så kan denne forælder træffe disse beslutninger alene.

Hvad gør man, hvis man ikke kan blive enige?

Skolevalg kan ofte give anledning til vanskeligheder. Kan parterne ikke blive enige, er bopælsforælderen berettiget til at indmelde barnet i distriktsskolen, hvor barnet bor. Opholder barnet sig ikke hos bopælsforælderen, tillader skolen evt. at barnet indskrives som gæst.

Udstedelse af pas og udlevering af barnets pas til brug for f.eks. en ferierejse til udlandet kan også medføre konflikter. Begge forældremyndighedsindehavere vil kunne ansøge om pas til barnet. Begge forældre skal underskrive ansøgningen.

Politiet vil kunne udstede pas på baggrund at den ene forælders ansøgning, f.eks. hvis den pågældende forælder har Familieretshusets tilladelse til at rejse ud med barnet, eller hvis den anden forælder ikke har nogen reel begrundelse for at nægte samtykke.

Det er ikke muligt at få domstolene til at løse en konflikt om skolevalg eller pas. En enkeltstående konflikt herom er heller ikke nok til at få ophævet den fælles forældremyndighed.

Hvis man ikke kan blive enige om forældremyndigheden, så skal man først rette henvendelse til Statsforvaltningen, som vil forsøge at finde en mindelig løsning.

Hvis dette ikke lykkedes, så skal en af forældrene indbringe sagen for retten, som herefter vil træffe afgørelse om spørgsmålet.

I hverdagen er spørgsmålet om hvem der er bopælsforælder og samværsforælder dog langt vigtigere end spørgsmålet om forældremyndighed.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.