Husk at undersøge, om der er registreret olietank på ejendommen, når du køber bolig.

Som køber er det ikke uvæsentligt at bemærke, hvorvidt der er registreret en olietank på ejendommen eller ej. Køber bør sørge for, at sælger foranlediger og betaler for en sløjfning af olietanken inden overtagelsen.

Ved overdragelse af fast ejendom støder man ofte på, at der i BBR-ejermeddelelsen står anført, at der er registreret en olietank på ejendommen.

Selvom tanken ikke længere er aktiv (fx på grund af etablering af fjernvarme), er det ofte ikke registreret hos kommunen om tanken er sløjfet.

  • Og sælger har desværre ofte intet kendskab til, om dette rent faktisk er sket eller ej.

Hvornår skal en olietank sløjfes?

Ifølge Olietankbekendtgørelsen skal en olietank afhængigt af alderen og typen af olietanken sløjfes, typisk efter 40-50 år efter fabrikationsdatoen, eller når denne ikke længere er i brug.

Fabrikationsåret fremgår som udgangspunkt af tankattesten, men for nedgravede tanke og overjordiske tanke (fra 1999), skal der også være et skilt/mærkat ved olietankens påfyldningsstuds, der angiver produktionsåret.

Hvis sælger ikke er i besiddelse af tankattesten, kan du mange gange få en kopi hos kommunen eller hos det firma der har produceret tanken.

Sløjfning af en olietank kan enten ske ved, at tanken helt fjernes eller ved at restindhold i tanken, og rør fjernes. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. 

Prisen for en sløjfning afhænger af flere ting og du bør derfor overveje, hvorvidt du som køber vil acceptere at påtage dig denne udgift.

Når du som køber har fået udleveret en BBR-ejermeddelelsen, hvor oplysningen om olietanken fremgår, kan du som udgangspunkt ikke efterfølgende rette krav mod sælger som følge af udgifter i forbindelse med sløjfning af olietanken.

Vi anbefaler derfor altid, at du som køber betinger handlen af, at sælger foranlediger og betaler for sløjfning af olietanken inden overtagelsen.

Alternativt kan du undersøge prisen for en sløjfning i det konkrete tilfælde og evt. anvende dette som begrundelse for et afslag i købesummen.

Hvis du ikke sløjfer olietanken efter de gældende regler, risikerer du at få en bøde. 

Din forsikring vil heller ikke dække, hvis tanken bliver utæt og lækker fyringsolie ud i jorden. En sådan forurening koster nemt flere hundrede tusinde kroner at oprense, og det er derfor vigtigt, at man som køber husker at tænke sig godt om.

Har du spørgsmål til artiklen eller artiklen, er du velkommen til at kontakte din Ret&Råd advokat. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.