Har du styr på om en del af din gæld kan være forældet?

Tjek lige om dele af gælden er forældet, inden du betaler.

For at ens gæld ikke skal blive forældet, skal kreditor sørge for at holde fordringen ”i live”.

Mange skyldnere har oplevet, at kreditor har sendt en del af krav i fogedretten for at afbryde forældelse. Dette kan kreditor bl.a. gøre ved at sende sit krav i fogedretten.

Det har tidligere været procedure for mange kreditorer, at hvis man f.eks. som bank har et tilgodehavende hos en skyldner på f.eks. 400.000,00, så har banken sendt sagen i fogedretten for måske 10.000,00 bare for at afbryde forældelsen.

Der har været uenighed blandt advokaterne og henholdsvis Vestre og Østre Landsret, om dette medførte, at banken fortsat kunne holde fast i kravet på de 400.000,00, eller om banken kun havde afbrudt forældelsen for de 10.000,00.

Praksis har været forskelligt alt afhængigt af, om man fik sin sag behandlet ved Vestre eller Østre Landret.

Højesteret har taget stilling

I flere år var der usikkerhed om, hvorvidt en kreditor kunne sende dele af sit krav i fogedretten, og derved opretholde forældelsen for hele kravet.

For at få afklaret spørgsmålet, blev der givet tilladelse til at Højesteret kunne se på en af sagerne, og Højesteret har vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt for en kreditor -for at afbryde deres forældelse – alene at sende dele af fordringen i fogedretten.

Højesterets kendelse er fra 16. april 2020, og derfor vil der i mange år være fordringer som formentlig er delvist forældelse.

Retstilstanden har ændret sig

Dette betyder, at retstilstanden har ændret sig, således at hvis banken har valgt kun at sende en del af fordringen i Fogedretten, f.eks. de 10.000 kr., så har banken alene afbrudt forældelsen for dette beløb, og de resterende 390.000,00 kr. er herefter forældet.

Den ændrede praksis fra 2020 vil formentlig betyde, at der er en hel del krav, som man tidligere har troet ikke var forældede, som nu – efter Højesterets kendelse – alligevel er forældet.

Hvis du har gæld, så kan det derfor betale sig at undersøge, om der måske er dele af gælden, som er forældet, inden du betaler, eller går i forhandlinger med kreditor om en ordning.

Download vores brochure og bliv klogere på hjælp til gældsanering

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.