Hegn og hegnsyn

Hvad enten der er tale om fælleshegn eller eget hegn (hegn på egen grund langs skellinjen), er der en række hensyn, man skal tage til ejeren af den tilstødende ejendom.

Reglerne om hegnet mellem to tilstødende ejendomme finder man i Hegnsloven (LBKG 2015 1746).

Hegnsloven

Enhver grundejer er som udgangspunkt forpligtiget til at deltage i udgiften til og afgivelse af jord med henblik på rejsning af fælleshegn, når naboen forlanger det.

Hvis hegnet primært rejses i den ene parts interesse, fx. hvis den anden part i forvejen har eget hegn, kan hegnsynet dog pålægge den ene part at afholde størstedelen eller hele udgiften ved rejsning af fælleshegn.

Et fælleshegn bør som udgangspunkt være 1,80 m højt og må ikke uden naboens samtykke overstige 2 meter (boligbebyggelse).

Udover at man ved eget hegn kan få et højdetillæg (svarende til afstanden til skel), og at du selv skal afholde udgiften hertil, er reglerne stort set de samme som ved fælles hegn, hvilket vil sige, at dette ikke må påføre naboen større ulempe end et fælles hegn.

Hvis man i forvejen har et fælleshegn og ønsker dette skiftet/ombyttet, må man som udgangspunkt selv afholde udgiften herved.

Hvis der er tale om naboens eget hegn, har man kun i få tilfælde mulighed kræve det skiftet/ombyttet, men det kan dog tillades, fx. hvis det giver større ulemper end reglerne til fælleshegn.

I langt de fleste tilfælde formår grundejerne af tilstødende ejendomme heldigvis at blive enige om rejsning samt skiftning/ombytning af både egne og fælleshegn.
I de tilfælde hvor det ikke er muligt at blive enige om rejsning af fælleshegn eller skiftning/ombytning af egne eller fælleshegn kan sagen indbringes for hegnsynet, der ud fra bestemmelser i hegnsloven kan træffe afgørelse herom.

Hegnsynet

Sagen skal fremsendes skriftligt til hegnsynet i den pågældende kommune, hvorefter hegnsynets formand vil indkalde parterne til en åstedsforretning (en besigtigelse af de fysiske forhold) 

Hegnsynet kan træffe afgørelse i sagen, selvom den ene part ikke møder op og det er derfor vigtigt at man som grundejer ikke blot ignorere indkaldelsen.

Hvis hegnsynet ikke formår at hjælpe parterne til en forligsmæssig løsning, vil hegnsynet træffe en afgørelse i sagen.

Hegnsynet vil også typisk træffe afgørelse om fordeling af omkostningerne mellem parterne.

Man kan ikke klage over hegnsynets afgørelser, men kan inden for 4 uger indbringe sagen for domstolene.

Hvis sagen inden denne frist ikke er indbragt for retten, er afgørelsen bindende og man kan få hjælp fra hegnsynet og/eller fogedretten til at tvinge afgørelsen igennem, hvis naboen ikke følger den.

Ovenstående regler gælder som udgangspunkt alene boligområder, og der findes naturligvis en lang række undtagelser og øvrige bestemmelser. Hvis du er i tvivl om din retsstilling, bør du kontakte din Ret&Råd advokat idag.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.