Forsikringsselskabers undersøgelser af svig kan opleves krænkende

Forsikringsselskabernes brug af observationer er steget voldsomt de seneste år, og for kunderne kan det opleves grænseoverskridende og krænkende, at finde ud af at man i en længere periode er blevet overvåget.

Forsikring og pension har i 2013 og senest i 2020 udarbejdet et kodeks for forsikringsselskabernes observationer.

Af Forsikring og pensions kodeks fra 2013 fremgår følgende:

Formålet med kodeks er at sikre et højt retssikkerhedsmæssigt og etisk niveau, så kunderne kan have tillid til, at selskaberne kun benytter undersøgelsesmetoder, der er rimelige i forhold til sagens omfang, og som i mindst muligt omfang er til gene for kunden. Omvendt sikrer kodeks, at selskaberne har mulighed for at foretage særlig undersøgelse af forsikringssager, herunder for at bekæmpe forsikringssvindel.

Senest er der i juni 2021 trådt en bekendtgørelse i kraft som skal regulere området.

Det fremgår blandt andet heraf at en observation skal være velbegrundet og alene må ske på baggrund af en dokumenteret mistanke.

Kunden har ret til en redegørelse

Kunden har krav på at få en redegørelse for mistankegrundlaget efterfølgende – men kunden har desværre ikke ret til at få udleveret dokumentation for det.

Herudover er det bestemt, at forsikringsselskaberne skal informere om og lade kunden komme med bemærkninger til undersøgelserne, inden der træffes en endelig afgørelse på baggrund af observationerne.

Finanstilsynet påser, at selskaberne overholder bekendtgørelsen via kontrolbesøg- men der er ikke mulighed for at klage over enkeltsager – og Finanstilsynet kan alene udstede bøder, hvis forsikringsselskaberne ikke efterkommer et givent påbud.

Udfordring med bekendtgørelsen

Udfordringerne med bekendtgørelsen er derfor desværre, at der ikke rigtigt er konsekvenser for forsikringsselskabet i de tilfælde hvor reglerne ikke følges.

Hvis observationerne sker i strid med bekendtgørelsen, har det nemlig heller ikke civilretlige konsekvenser for selskaberne, da observationer fortsat kan anvendes ved sagens behandling hos Ankenævnet for forsikring eller i retten.

Da der unægteligt er en naturlig samfundsmæssig interesse i at undersøge forholdene ved mistanke om svigagtige forhold, er bekendtgørelsens regulering kærkommen af hensyn til forsikringskundernes sikkerhed. Men den manglende konsekvens for selskaberne medfører desværre at man kan stille spørgsmålstegn ved om bekendtgørelsen overhovedet får afgørende betydning i den sidste ende.

Der har det seneste år været flere sager fremme i medierne, hvor forsikringsselskabernes metoder møder skarp kritik, hvilket selvfølgelig inddrages i selskabernes overvejelser- men det ville for alle parter være ønskeligt om forsikringsselskabernes handlemåder blev reguleret ved lov OG at iværksættelse af observationer ikke alene vurderes på baggrund af frygt for mediernes pegefinger.

Selvom du er blevet observeret og forsikringsselskabet som følge heraf fx ophæver din forsikring og kræver tilbagebetaling af erlagte ydelser, så skal du ikke nødvendigvis give op, da der kan være flere vinkler at anskue observationerne på- og du bør derfor staks søge advokatbistand.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.