Erstatning til voldsofre

Hvis du har været udsat for en forbrydelse kan du i nogen tilfælde få erstatning i henhold til offererstatningsloven, som betyder at erstatningen udbetales af staten.

Man kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes, ligesom man også kan få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan straffes, fordi gerningsmanden er under 15 år eller utilregnelig.

Erstatning efter offererstatningsloven behandles af Erstatningsnævnet.

Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning, 

  • at skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
  • at der er tale om personskade 
  • at forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer
  • at man har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten 

Man kan som udgangspunkt alene få erstatning for personskade, mens erstatning for tingsskade kun ydes i særlige tilfælde. Der kan fx ydes erstatning for tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, som er gået i stykker ved episoden.

Det er udgangspunktet at krav om erstatning fremsættes under selve straffesagen mod gerningsmanden, og du vil i de fleste tilfælde få beskikket en bistandsadvokat, som hjælper dig med at gøre dit krav op og fremlægge det nødvendige dokumentation.

Det opleves dog meget ofte, at dommeren i forbindelse med dommen i selve straffesagen udskyder spørgsmålet om erstatning til offeret til erstatningsnævnet.

Hjælp fra en bistandsadvokat

Din beskikkede bistandsadvokat vil ofte være behjælpelig med at aflevere/sende erstatningskravet til politiet, som videresender sagen med de relevante akter hos politiet til Erstatningsnævnet, men beskikkelsen omfatter ikke sagens behandling hos Erstatningsnævnet.

Hvis du ønsker advokatbistand til sagens behandling ved nævnet skal du selv betale herfor; og det er i den forbindelse helt op til dig om du vil forsætte med bistand fra bistandsadvokaten eller en helt anden advokat, fx en advokat med speciale i erstatningsret.

Ansøgningen inden for 2 år

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at ansøgningen skal være indsendt senest to år, efter forbrydelsen er begået, to år efter endelig dom i sagen er afsagt eller to år efter politiets afgørelse om indstilling af efterforskningen. 

Når man fremsætter krav om erstatning er det vigtigt at være opmærksom på, at bevisbyrden for kravet er din uanset hvilket krav der er tale om.

Det er derfor meget vigtigt at du sørger for at dokumentere dit krav ved fremsendelse af relevante lægelige akter, oplysninger om de nuværende gener, kvitteringer mv.

Sagsbehandlingen tager omkring 10-12 måneder

Sagsbehandlingstiden varierer betydeligt fra sag til sag (afhængig af sagens konkrete omstændigheder), men en sag vil gennemsnitlig tage 10-12 måneder.

Man skal som offer derfor være forberedt på at man til tider skal være en smule tålmodig, men husk at en lang sagsbehandlingstid ikke nødvendigvis er ensbetydende med at du har en dårlig sag og ikke får erstatning.

Ukomplicerede sager behandles efter en særlig hurtig procedure, og der vil derfor i sager, hvor retten under straffesagen allerede har taget stilling til skyld-og erstatningsspørgsmålet, ofte kunne forventes en kortere sagsbehandlingstid.

Har du spørgsmål til indholdet i artiklen, eller har du brug for hjælp? Kontakt os og få hjælp til din erstatningssag i dag. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.