Det er dyrt at få sine penge!

Som kreditor kan man kræve betaling for, at man selv laver inkasso (egen inkasso).

Hvis dine kunder ikke betaler, kan du ud over rykkergebyrer og kompensationsgebyr (sidstnævnte dog kun, hvis din kunde er erhvervsdrivende) opkræve udenretlige inddrivelsesomkostninger for rimelige udgifter til udarbejdelse, indgåelse og administration af betalingsaftaler (frivillige forlig) med skyldneren.

Det er en betingelse for, at der kan opkræves betaling for egen inkasso, at der er:

-sendt en rykker til skyldner, som giver en betalingsfrist på 10 dage. Af rykkeren skal det også fremgå, at manglende overholdelse af betalingsfristen vil medføre, at fordringen overdrages til egen inkasso med yderligere omkostninger til følge. (Rykkeren skal opfylde inkassolovens § 10).

-Herudover skal skyldneren have underskrevet et frivilligt, der indeholder en anmodning om forslag til en afdragsordning.

Hvornår har kreditor udarbejdet en betalingsaftale?

Det har flere gange været diskuteret om egen inkassoomkostninger kan opkræves, hvis der kun er udarbejdet, men ikke indgået en betalingsaftale.

Nyeste praksis siger, at det er tilstrækkeligt, at de førnævnte 2 betingelser er opfyldte.

Efter nyeste praksis kan der således pålægges udenretlige inddrivelsesomkostninger for egen inkasso, når der er indgået en betalingsaftale. Dvs. der skal være indgået en betalingsaftale i form at et frivilligt forlig, som skyldner har underskrevet for at man kan tage sig betalt for egen inkasso, og der skal også være sendt en rykker, der opfylder inkassolovens § 10.

Det er dermed ikke egen inkasso, når du:

  • Sender rykkere.
  • Ringer til skyldneren.
  • Indleverer betalingspåkrav.
  • Møder til fogedretsmøde.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.