Betingelser for at opnå gældssanering

Du kan få gældssanering, såfremt du ikke er i stand til – og ikke inden for de nærmerest år har udsigt til – at kunne betale hvad du skylder. Samtidig skal gennemførelse af en gældssanering føre til en varig forbedring af din økonomi.

I følgende situationer vil du normalt ikke kunne få gældssanering:

  • Dine økonomiske forhold er uafklarede (f.eks er du arbejdsløs, sygemeldt eller er ved at skifte til andet arbejde, hvor du ikke kender din fremtidige indtjening.)
  • Du har handlet uforsvarligt med din økonomi og en ikke uvæsentlig del af gælden er stiftet på et tidspunkt, hvor du var ude af stand til at opfylde dine forpligtelser.
  • Gælden er opstået som følge af, at du har påtaget dig en finansiel risiko, der stod i misforhold til din økonomi.
  • Gælden er stiftet med henblik på forbrug.
  • Der er tale om gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk.
  • En væsentlig del af gælden er opstået som følge af strafbare eller erstatningspådragende forhold.
  • Du har undladt at afdrage din gæld selv om dette har været muligt.
  • Du har indrettet dig med henblik på at opnå gældssanering (f.eks skaffet aktiver af vejen, aftalt lavere løn med arbejdsgiver i en given periode).
  • Du stifter ny gæld efter at gældssaneringssagen er startet op eller ny gæld op til ansøgning om gældssanering.

Skifteretten kan nægte gældssanering, hvis der er andre forhold, som taler afgørende imod gældssanering. Hvor ansøgers forhold bliver vurderet individuelt. Selv om din gæld synes håbløs, kan der være forhold, som taler imod en gældssanering.

Kun personer kan få gældssanering. Et Aps eller et A/S kan således ikke få gældssanering. Gæld med pant i fast ejendom eller i en bil, kan ikke gældssaneres.

Hvordan søger du om gældssanering?

På domstolsstyrelsens hjemmeside www.domstol.dk kan du finde en blanket, som du skal udfylde, men du kan også hente en blanket i Skifteretten(dommerkontoret).

Blanketten skal udfyldes omhyggelig efter den vejledning som medfølger. På domstolstyrelsens hjemmeside kan du samtidig se hvilke bilag, som skal medfølge din ansøgning. Husk, at hvis du lever i et parforhold, skal også oplysninger om ægtefælle/samlevers økonomi medfølge.

Hvis både du og din ægtefælle/samlever søger gældssanering, skal I indgive et ansøgningsskema for hver af jer.Når du har udfyldt skemaet og skaffet de nævnte bilag, indgives ansøgningen til den skifteret i den retskreds, hvor du bor. Dette gælder dog ikke for personer, som bor i følgende retskredse: Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, Retten i Lyngby eller Retten i Glostrup, her skal ansøgningen sendes til Sø- og Handelsretten.

Hvad koster det?

Det er gratis at ansøge. Du kan forvente at blive indkaldt til et personligt møde i skifteretten, hvor din ansøgning vil blive gennemgået, og hvor du får at vide, om der kan indledes(starte en sag op) gældssanering.

Skifteretten antager herefter en advokat, der står for det praktiske arbejde med at udarbejde et forslag til gældssanering.

Hvis jeg får gældssanering

Det forslag, som advokaten udarbejder kan gå ud på, at hele din gæld bortfalder eller at du i en periode, typisk 5 år, skal betale en dividende til kreditorerne, alt afhængig af, hvor stort et overskud du har efter at de fast udgifter er betalt. Der findes helt klare regler for, hvilke udgifter, der kan medtages i budgettet.

For pensionister, vil der normalt skulle betales dividende i en periode på 3 år, såfremt gælden ikke nedskrives til 0. Den person, som har været under konkurs, og som opfylder reglerne for gældssanering, vil kunne kunde slippe med at betale dividende i en periode af 3 år.

Udgifterne til advokaten(skifterettens medhjælper) betales som udgangspunkt af statskassen, men skifteretten kan bestemme, at ansøger selv skal betale.

Artiklen er oprindeligt bragt 14-06-2008

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.