Arveforskud giver ofte anledning til uoverensstemmelser

Reglerne om arveforskud er enkle, men giver ofte anledning til uoverensstemmelser, når dødsboet skal behandles. Det er desværre vores erfaring, at uoverensstemmelserne mange gange skyldes usikker viden og manglende rådgivning om problematikken.

Efter overdragelse af pengebeløb fra forældre til børn, kan der let opstå uenigheder mellem arvingerne om hvordan dispositionen skal fortolkes ved behandlingen af boet ved forældrenes død.

Er der tale om en gave, et arveforskud eller et lån?

For modtager vil det optimale være at der er tale om en gave, idet man i så fald arver på lige fod med de andre børn. 

For de andre børn vil det være mest optimalt at anse overdragelsen som et lån eller et arveforskud, idet beløbet så skal tilbagebetales eller afkortes i arven.

I praksis laves der mange overdragelser, hvor der er stor usikkerhed herom fordi der ofte ikke er klare aftaler, og idet der i praksis ikke skelnes skarpt mellem begreberne.

Ved ydelse af arveforskud anbefales det altid at udarbejde en arveforskudsaftale, hvori de nærmere vilkår fastlægges.

Arveforskud bør anvendes, hvor forældrene ønsker at hjælpe et af børnene her og nu, men samtidig ønsker at børnene arver på lige fod i sidste ende.

Hvordan giver man arveforskud?

Reglerne om arveforskud fremgår af Arvelovens §§43-47

Arveforskud foreligger, hvis en arving har modtaget en ydelse af økonomisk værdi og det må anses for aftalt, at ydelsen senere skal fradrages i arvingens arv. Hvis der er tale om arveforskud fra forældre skal afkortning ske så vidt muligt ved skifte efter førstafdøde.

Afkortning betyder at arveforskuddet modregnes i den arv, som arvingen ellers var berettiget til.

Arveforskud kan kun ydes til arvinger.

Beregningen sker ved, at forskuddet tillægges boets formue, der herefter deles efter almindelige regler. 

Viser beregningen, at den der har fået forskud, har fået for meget, skal der ikke ske tilbagebetaling, men arvingen modtager får ikke yderligere arv. 

Det er værdien på forskudstidspunktet der tillægges formuen. Meningen er, at forskudsmodtager til slut skal ligestilles med de øvrige arvinger, uden hensyntagen til, at han har fået sin arv før tiden.

Arveforskud behandles afgiftsmæssigt som en gave og det betyder, at der skal betales gaveafgift,  når man modtager arveforskuddet, hvis gaven er større end det beløb, som forældre årligt kan give uden afgift (2017: 62.900  pr. barn pr. forældre)

Misbrug ved uskiftet bo

Personer der sidder i uskiftet bo forsøger ofte at begrænse arven til førstafdødes børns ved at give gaver eller ved at yde arveforskud til egne børn eller en ny samlever. 

Dette kan imødegås ved at begære et skifte gennemført straks, som følge af misbrug af boets midler. I forbindelse med et skifte kan arvingerne som udgangspunkt også begære sig stillet som om en gave eller et arveforskud ikke var ydet.

I praksis er det dog meget svært at få medhold i påstande om misbrug af boet, hvorfor arvingerne altid bør overveje risikoen for misbrug før der gives samtykke til uskiftet bo.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for yderligere rådgivning, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.