Ankenævn for feriehusudlejning

Med virkning fra den 1. februar 2016 er der vedtaget nye vedtægter fra ankenævnet. Ankenævnet har fungeret siden 2010.

Ankenævnet for feriehusudlejning behandler forbrugerklager vedrørende udlejningsbureauer, som er etableret i Danmark, vedrørende lejers ophold i og leje af feriehus.

Klagen kan vedrøre enhver mangel, der udspringer af en lejeaftale – det kan eksempelvis være manglende rengøring, mangel ved husets standard, ved spa, pool eller i køkken.

En klage til ankenævnet, kan afvises såfremt lejeren ikke forudgående har reklameret overfor udlejeren.

Nævnet behandler ikke kun klager fra en forbruger – nævnet kan også behandle klager fra en erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentlig fra et privat forhold. 

Indbringes en sag for ankenævnet kan ingen af parterne anlægge sag ved domstolene eller ved voldgift.

En klage til ankenævnet, kan afvises såfremt lejeren ikke forudgående har reklameret overfor udlejeren.

Sekretariatet for ankenævnet skal efter, at sekretariatet har modtaget indlæg fra begge parter forsøge at mægle forlig mellem parterne. 

Når der fremsættes forligsforslag, skal det fremgå at sagen alene har været behandlet af sekretariatet og at sagen kan afgøres af klagenævnet hvis parterne ikke er indstillet på at følge sekretariatets forligsforslag. 

Ankenævnet skal afgøre en klage inden 90 dage efter, at sagen er fuldt oplyst. Ankenævnets afgørelser skal være skriftligt og ledsaget af en begrundelse. 

Afgørelsen skal opfyldes senest 30 dage efter, at afgørelsen er afsagt. 

Ønsker udlejningsbureauet ikke at være bundet af afgørelsen som nævnet har truffet, skal udlejningsbureauet skriftligt meddele nævnet dette inden 30 dage efter at være gjort bekendt med afgørelsen. 

Meddeler udlejningsbureauet ikke inden 30 dage efter fremsendelsen at bureauet ikke ønsker, at være bundet af afgørelsen kan afgørelsen tvangsfuldbyrdes via fogedretten. 

Ankenævnets behandlinger er gratis, selv den tabende part, skal ikke betale omkostninger. 

Gebyr for at indgive en klage er 300 kr. 

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.

Artiklen er oprindeligt bragt 18-10-2016

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.