Fremtidsfuldmagt

Er det et spørgsmål om spådom og krystalkugler? Nej, det er faktisk et spørgsmål om juridisk sund fornuft.

Ingen af os ved, om vi rammes af demens eller anden form for mental svækkelse, som vil gøre os ude af stand til at træffe de rette beslutninger. Med en fremtidsfuldmagt kan du sikre dig og dine mod økonomiske overraskelser, handlingslammelse og lang myndighedsbehandling.

Ved ingenting at gøre, overlader man det til de pårørende at forsøge at få det bedste ud af situationen med værgebeskikkelse eller lign. Det kan også være, at de pårørende ikke er enige, og så kan det være en langstrakt og ulykkelig affære.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Siden 1. september 2017 har man kunnet oprette og lade registrere en såkaldt ”fremtidsfuldmagt”. En fremtidsfuldmagt er en speciel type af fuldmagt, der først træder i kraft, hvis du bliver ude af stand til at varetage dine interesser – for eksempel ved demens, senilitet, sygdom eller ulykke.

En fremtidsfuldmagt skal altid være skriftlig. Den skal beskrive, hvad en anden person (fuldmægtigen) skal kunne tage stilling til, hvis man selv bliver ude af stand til det. Fremtidsfuldmagten kan omfatte alle tænkelige økonomiske dispositioner, som salg og belåning af ejendom, køb og salg af værdipapirer, oprettelse og ophævelse af bankkonti og omlægning af låneforpligtelser. Fuldmagten kan også begrænses til en enkelt eller enkelte dispositioner.

Fuldmagten kan også omfatte ret til at træffe bestemmelse om personlige forhold som fx operationer og medicinering, flytning til plejebolig eller ansøgning om offentlige ydelser.

Det er vigtigt, at du gør dig tanker om, hvad din fremtidsfuldmagt skal omfatte eller ikke omfatte, og du kan med stor fordel drøfte det med din advokat.

Hvordan oprettes fuldmagten?

Når fuldmagtens omfang er beskrevet bør fuldmægtigen underrettes om fuldmagtens eksistens, eventuelt ved at I underskriver en papirudgave heraf. Derefter skal fuldmagten uploades i fremtidsfuldmagtsregisteret, som findes på tinglysning.dk og underskrives digitalt med NemID. Hvis du ikke har NemID, kan Familieretshuset bistå med registreringen, hvilket dog kræver personligt fremmøde.

Når fremtidsfuldmagten er registreret i fremtidsfuldmagtsregisteret, har du 6 måneder til at aftale et møde hos notaren, hvor du skal møde personligt op, legitimere dig og vedstå din fuldmagt. Notaren vurderer, om du er i stand til at handle fornuftsmæssigt og bekræfter dette elektronisk i fuldmagtsregisteret. Herefter er fremtidsfuldmagten oprettet.

Kan fremtidsfuldmagten ændres og/eller tilbagekaldes?

Hvis du ønsker at ændre en fremtidsfuldmagt, sker det ved at oprette en ny fremtidsfuldmagt. Du kan altså ikke blot rette i en eksisterende fuldmagt. Du er nødt til at gå igennem de digitale registreringer og vedkendelse for notaren på ny. Det er derfor vigtigt fra begyndelsen at overveje, om der skal indsættes flere fuldmægtige, for det tilfælde, at den eller de først prioriterede bliver forhindret.

Hvornår og hvordan sættes fremtidsfuldmagten i brug?

Fremtidsfuldmagten er en form for forsikring mod de økonomiske konsekvenser af mental sygdom. Der vil derfor være mange tilfælde, hvor det aldrig bliver relevant at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, fordi man er tilstrækkelig åndsfrisk til det sidste.

Hvis man på et tidspunkt ikke længere er i stand til at træffe beslutninger på de områder, fuldmagten vedrører, kan den sættes i kraft ved anmodning herom til Familieretshuset. Anmodningen vil normalt blive afgivet af fuldmægtigen, og der skal vedlægges en lægeerklæring, som dokumenterer fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand. Der skal i den forbindelse betales et gebyr på 1.010 kr. (2022)

Ikraftsættelsen af fremtidsfuldmagten sker af Familieretshuset efter en vurdering af, om betingelserne er opfyldt. Herefter tinglyser forvaltningen fuldmagtsforholdet i personbogen, som er offentlig tilgængelig.

Fuldmagtens forhold til andre dokumenter og kontrol med fuldmægtigen

Hvis man opretter en fremtidsfuldmagt, vil den kunne bruges til at annullere andre ”konkurrerende” fuldmagter, og den vil ofte også træde i stedet for et værgemål.
Fuldmægtigens dispositionsmuligheder og pligter vil på mange måder være de samme, som dem der påhviler en værge. Familieretshuset fører tilsyn med håndteringen af opgaven.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.