Forældrekøb: Slut med rentefradrag i virksomhedsskatteordningen

Forældrekøb

Indtil nu har det været almindeligt at køre indtægter og udgifter vedrørende forældrekøbslejligheden ind over en virksomhedsskatteordning, men den mulighed ophører fra 1. januar 2021. I hvert fald for så vidt angår renteudgifter.

Reglerne for forældrekøb er ændret. Folketinget har besluttet i forbindelse med vedtagelsen af den seneste finanslov, at det at køre renteudgifter vedrørende forældrekøbslejligheden ind over en virksomhedsskatteordning ophører fra 1. januar 2021.

Ændringen får først og fremmest betydning i forhold til værdien af rentefradraget. Men der er også andre konsekvenser af ændringerne. I virksomhedsskatteordningen vil en renteudgift have en fradragsværdi på op til 55,9 % for en topskatteyder, hvorimod fradragsværdien, når man fremadrettet kun kan trække renteudgiften fra i kapitalindkomsten, vil have en fradragsværdi på 25 – 26 %.

Hvad betyder dette i praksis?

I en typisk sag vil man for det samme skulle betale i størrelsesordenen 600 – 700 kr. mere om måneden i skat i forhold til i dag.  Begrænsningen i adgang til rentefradrag gælder kun når man lejer ud til nærtstående. Man kan stadig købe en lejlighed og leje ud til alle andre end nærtstående, og fortsat have lejligheden eller ejendommen placeret i en virksomhedsskatteordning, med fuld fradragsret for renter.

Hvad gør man fremadrettet?

Hvis man allerede er i ordningen, må man regne på, hvad der fremadrettet er mest optimalt. Hvis ens barn er ved at have afsluttet uddannelsen og skal forblive boende i studiebyen, kan løsningen være at overdrage lejligheden.  Man skal i forbindelse med den overvejelse være opmærksom på, at man fra 1. juli 2020 ikke pr. automatik, som hidtil, kan overdrage en ejendom til et barn til ejendomsvurderingen plus / minus 15 %. Men det vil være optimalt at få situationen håndteret nu.

I skrivende stund – juli 2020 – ligger det ikke klart, hvordan skat har til hensigt at administrere ordningen fremadrettet.  Men man skal passe på, at man ikke bringer sig i den situation, at man anses at have hævet værdien af lejligheden i virksomhedsskatteordningen ved at tage en ud af virksomhedsskatteordningen. Men med den rigtige planlægning kan det håndteres optimalt inden 31/12-2020.

Når man udlejer til et nærtstående familiemedlem, er der en række uhensigtsmæssige konsekvenser af ikke at udleje til ”markedsprisen”, og der skal altid laves en skriftlig lejekontrakt.

Hvad kan man tage i husleje, og skal der være en lejekontrakt?

Når man udlejer til et nærtstående familiemedlem, er der en række uhensigtsmæssige konsekvenser af ikke at udleje til ”markedsprisen”, og der skal altid laves en skriftlig lejekontrakt.  Hvis modellen er, at barnet, der er lejer, for at få økonomien til at hænge sammen, fremlejer et værelse, bør der altid laves en skriftlig fremlejekontrakt, der fastslår vilkårene for fremlejeforholdet.

Fakta: Hvad er forældrekøb.

Forældrekøb taler man om, når forældre køber en ejerlejlighed eller ejendom med det formål at leje det ud til børn. Men man taler også om forældrekøb, når børn køber en lejlighed eller anden fast ejendom med det formål at leje den ud til forældre.  På den måde kan generationerne hjælpe hinanden igennem forskellige faser, hvor de økonomiske muligheder ændrer sig afhængig af, hvilken livsfase man er i, og afhængig af, hvordan de økonomiske muligheder er. Det er ikke ualmindeligt, at forældre, der har hjulpet deres børn med at få tag over hovedet, da de selv studerede, efter gennemført uddannelse og et senere velbetalt job, har kunnet gøre gengæld over for forældrene, når forældrene er blevet gamle og ikke længere selv har økonomi og kræfter til at eje egen bolig.

Kontakt din Ret&Råd-advokat.

Hvis du går i tanker om at foretage et forældrekøb, eller hvis du har overvejelser omkring hvilken løsning, der er mest relevant i forhold til de ny skatteregler, der gælder fra 1. januar 2021, kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat for at få rådgivning.

Læs vores brochure om forældrekøb her.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.