Flere og flere laver “gør-det-selv-” eller “online” testamenter

Det er blevet populært at lave sit testamente selv. De fleste gør det for at spare penge, men det kan i sidste ende være en dyr og opslidende besparelse for dine arvinger.

Testamenter kan laves på flere måder, og det er ikke et krav, at det er en advokat, der laver det. For at spare penge, kan det naturligvis være fristende at downloade en skabelon til et online testamente på nettet og selv lave det.

Det er muligvis et udmærket testamente, du selv har lavet, men der er stor risiko for, at du overser vigtige detaljer, som kan få fatale følger for dine arvinger.

Gør-det-selv-testamenterne risikerer at mangle vigtige bestemmelser og indeholde modstridende og uklare formuleringer.

Tvivlsom formulering

Måske ser du ikke, at en formulering kan være tvivlsom, fordi du har en klar tanke med formuleringen. Hvis der for eksempel står; ”Mine to niecer skal arve 40% og min moster skal arve resten”, betyder det så, at niecerne skal dele 40%, hvorefter mosteren får 60%? Eller skal hver af niecerne arve 40%, så mosteren blot arver 20%? Formuleringen giver anledning til tvivl og kan skabe splid mellem arvinger.

Et andet problem kan opstå, hvis du sammen med din ægtefælle eller samlever testerer jeres samlede formue væk, efter den sidste af jer dør. I tiden efter den førstes død har den efterlevende en meget begrænset mulighed for at ændre i det online testamente. Særligt hvis man er ung, når ens ægtefælle eller samlever går bort, kan det være meget belastende, at man er begrænset i at råde testamentarisk over sin formue.

Der er mange formuleringer, der kan være uhensigtsmæssige, idet de ikke tager højde for fremtiden. Man har nemlig en tendens til at udforme sit testamente ud fra sin nuværende situation, hvilket kan være fatalt, hvis situationen siden ændrer sig.

Hvis du for eksempel skriver dine børnebørn i testamentet med navns nævnelse, og der efterfølgende kommer flere børnebørn til, er der risiko for at testamentet fortolkes derhen, at kun de børnebørn der er nævnt skal arve.

Dine, mine og vores børn

I familier med ”dine, mine og eventuelt, vores børn” er det svært at overskue, hvad der skal gælde ved den første ægtefælles død og dernæst, hvad der skal ske ved den sidste ægtefælles død. Samtidig ved man jo ikke på forhånd, hvem der dør først, og måske skal der gælde noget forskelligt, alt efter om det er dig eller din ægtefælle, der dør først.

Det sker også, at testator har skrevet i sit testamente, at en bestemt person skal arve afdødes hus. Hvis det efter testators død viser sig, at huset er af så stor værdi, at der ikke er midler i boet til at udrede arv til livsarvingerne, hvad skal der så ske?

Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, at underskrivelse ved notar er garanti for et godt og klart formuleret testamente. Notaren skal blot sikre sig, at du er den, du legitimerer dig som, og at du kan handle fornuftsmæssigt.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.