Feriesamvær kræver planlægning

Når sommerferien står for døren, er det for de fleste – både børn og voksne – et tiltrængt åndehul i en travl hverdag. For børn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, er det vigtigt, at sommerferiesamvær i god tid er planlagt, så barnet er klar over, hvornår det skal være hos mor, og hvornår det skal være hos far.

Langt de fleste forældre har en fast ordning for, hvorledes sommerferiesamværet skal planlægges. Enten ud fra en fast ordning eller ud fra en aftale om, at man skiftes til at ønske hvert andet år, hvilke uger man vil holde sommerferie med barnet. I de tilfælde giver feriesamværet ikke de store udfordringer.

Problemet opstår, hvis forældrene ikke kan blive enige om at aftale sommerferiesamværet. I de tilfælde, kan det være nødvendigt at inddrage Familieretshuset, og i visse tilfælde Familieretten.

Familieretshuset eller Familieretten vil kunne træffe afgørelse om sommerferiesamværet.

Retningslinjer for sommerferiesamvær

Sommerferiesamværet skal naturligvis afpasses efter, hvad der er bedst for barnet, og skal altså afspejle barnets alder, behov og den almindelige samværsordning i øvrigt.

Ved større børn fastsættes sommerferiesamværet ofte til 2-3 uger, som enten placeres samlet eller med 2 sammenhængende uger og 1 uge på et andet tidspunkt.

For de mindre børn kan 2 ugers sammenhængende ferie blive for meget og betyde, at ugerne må placeres enkeltvist hen over sommerferieperioden.

For de helt små børn kan 1 uges ferie være for længe at være væk fra bopælsforælderen, og der kan blive tale om at fastsætte sommerferiesamvær som forlænget weekendsamvær.

Hvis forældrene ikke kan blive enige om at aftale sommerferiesamvær, er det den forælder, der ønsker sommerferiesamværet fastsat, der skal kontakte Familieretshuset.

Familieretshuset vil herefter visitere sagen og vil typisk indkalde forældrene til et møde, hvor man i første omgang vil forsøge om der kan findes en løsning i enighed. Hvis forældrene ikke kan enes om en løsning, kan Familieretshuset, og i visse tilfælde Familieretten, træffe en afgørelse om, hvordan sommerferiesamværet skal fastsættes.

Kontakt Familieretshuset i god tid

Hvis man har brug for Familieretshusets hjælp til fastlæggelse af sommerferiesamvær, er det vigtigt at rette henvendelse til Familieretshuset i god tid inden sommerferien, for at Familieretshuset kan nå at indkalde til møde og indhente de oplysninger, der skal bruges for at træffe en afgørelse – eksempelvis holde en samtale med barnet.

Manglende udlevering af barnet til eller fra ferie

Selvom der er indgået en aftale, eller der foreligger en afgørelse fra Familieretshuset om samvær, kan man komme ud for den situation, at den ene forælder ikke vil udlevere barnet til samvær eller ikke vil aflevere barnet efter endt samvær. I disse tilfælde vil eksekvering af samværet kunne ske via Familieretten.

Vær dog opmærksom på, at Familieretten kun vil træffe afgørelse om udlevering/tilbagelevering af et barn, hvis der foreligger en skriftlig aftale eller en afgørelse om samvær, og hvis det i aftalen/afgørelsen udtrykkeligt står, at aftalen/afgørelsen kan tvangsfuldbyrdes, dvs. gennemtvinges ved Rettens hjælp.

Læs også brochuren Samvær og forældremyndighed.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.