Partnerselskabet – det bedste fra to verdener

Hvis man ikke ønsker at hæfte for mere, end der er skudt ind i virksomheden, og samtidig ønsker at anvende virksomhedsskatteloven, kan man vælge at drive virksomhed i partnerselskabsform.

Når den gode idé er udviklet, og investorerne er fundet, opstår det næste spørgsmål: Hvilken selskabsform skal virksomheden drives i?

Valget står typisk mellem  to selskabsformer:

  • selskaber med begrænset ansvar for ejerne – typisk aktie- eller anpartsselskab, eller
  • selskaber, hvor ejerne hæfter med hele deres formue for gælden og ansvaret – typisk interessentskabet eller enkeltmandsvirksomheden.

I selskaber med begrænset ansvar er selskabet selvstændig skattepligtigt af selskabets indtægt og har ret til at foretage fradrag for selskabets tab. I selskaber, hvor ejerne hæfter personligt for gælden og ansvaret, er de enkelte ejere typisk skattepligtige af selskabets indtægt og berettiget til at fradrage selskabets tab i deres øvrige indtægt.

Partnerselskabet eller kommanditaktieselskabet kombinerer muligheden for begrænset hæftelse for selskabets gæld og tab med muligheden for at kunne foretage underskudsfremførsel og skatteudskydelse efter reglerne i virksomhedsskatteloven. Kort sagt – det bedste fra to verdener.

I et partnerselskab er kommanditisterne aktionærer, der køber en aktie i selskabet og derfor kun hæfter med indskuddet for selskabets forpligtelser. Komplementaren hæfter som i et almindeligt kommanditselskab, dvs. med hele sin formue for selskabets gæld og forpligtelser.

Hvad er et Partnerselskab (P/S)?

Et partnerselskab er en kombination af et aktieselskab og et kommanditselskab.

Et aktieselskab ejes af aktionærerne, der hæfter for selskabets forpligtelser med deres indskud i selskabet – aktiekapitalen.

Et kommanditselskab har to forskellige selskabsdeltagere: Kommanditisterne og komplementaren. Kommanditisterne hæfter kun med deres indskud for virksomhedens forpligtelser. Komplementaren hæfter ubegrænset med hele sin formue for virksomhedens gæld og forpligtelser.

I et partnerselskab er kommanditisterne aktionærer, der køber en aktie i selskabet og derfor kun hæfter med indskuddet for selskabets forpligtelser. Komplementaren hæfter som i et almindeligt kommanditselskab, dvs. med hele sin formue for selskabets gæld og forpligtelser.

Komplementaren kan være et aktie- eller anpartsselskab, der ejes af kommanditisterne. I denne situation er hæftelsen for partnerselskabets forpligtelser fuldstændigt begrænset; kommanditisterne hæfter kun med deres indskud og ejerne af komplementaren hæfter kun med aktie- eller anpartskapitalen i komplementarselskabet.

Selskabslovens regler om aktieselskaber bruges på partnerselskaber i tilpasset form i følge selskabslovens § 358. Et partnerselskab med begrænset hæftelse kan derfor stiftes med kontant kr. 400.000 og kr. 40.000 i anpartskapital til komplementarselskabet. Kapitalen kan indskydes i aktiver.

Partnerselskabet og skat

Da en af deltagerne i et partnerselskab hæfter personligt og med hele sin formue for partnerselskabets gæld – komplementaren – er selskabet ikke selvstændigt skattepligtigt. Indtægten i selskabet beskattes derimod hos kommanditisterne som personlig indkomst med mulighed for blandt andet at anvende reglerne i virksomhedsskatteloven om skatteudskydelse og underskudsfremførsel. Nævnte gælder imidlertid kun kommanditister der deltager personligt i driften af virksomheden i modsætning til passive kommanditister.

For fysisk passive investorer blev der i 2017 gennemført en række ændringer i skattelovgivningen, der begrænsede mulighederne for at opnå fradrag for underskud.

Hvis man allerede er i besiddelse af et aktieselskab, kan dette omdannes til et partnerselskab. Ved omdannelsen sker der universal succession. Aktieselskabets kreditorer bliver kreditorer i det nye partnerselskab.

Hvordan gør man?

Ved stiftelse af et partnerselskab skal reglerne for stiftelse af et aktieselskab overholdes, og derudover skal navn, adresse etc. på komplementaren oplyses i stiftelsesdokumentet og vedtægterne.

Det skal også angives i stiftelsesdokumenterne og vedtægterne om komplementaren skal foretage indskud, og i givet fald størrelsen heraf, samt hvilket forhold der er mellem kommanditistaktionærerne og komplementaren.

Særligt angivelse af ”magtforholdet” mellem kommanditistaktionærerne og komplementaren er vigtigt. Ikke så meget i forhold til Erhvervsstyrelsen, hvor selskabet skal registreres og oprettes, men mere i forhold til afklaring af forholdet mellem selskabsdeltagerne. Den mest kritiske problemstilling er imidlertid, om deltagerne kan anses for aktive investorer. Der indgår en lang række parametre i denne vurdering, som kræver rådgivning fra revisor og/eller advokat.  

Hvis man allerede er i besiddelse af et aktieselskab, kan dette omdannes til et partnerselskab. Ved omdannelsen sker der universal succession. Aktieselskabets kreditorer bliver kreditorer i det nye partnerselskab. Det betyder, at hvis ikke komplementaren er et aktie- eller anpartsselskab, vil der kunne opstå personlig hæftelse for et tidligere aktieselskabs forpligtelser.

Opsummering

Et partnerselskab giver for aktive personlige investorer mulighed for at anvende de favorable regler i virksomhedsskatteloven uden de forpligtelser og hæftelser, der følger med, når man driver et interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed. Selskabets faste struktur, der følger selskabslovens regler, vil også kunne tiltale kreditorerne. Partnerselskabet er en selskabsform, der giver mange muligheder og fordele uden de traditionelle ulemper.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte advokat Mads SommerlundRet&Råd Fyn, på mail: mso@ret-raad.dk eller telefon:+45 63 62 17 81. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Artiklen er tidligere udgivet 8. maj 2014

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.