Hvordan er du som medarbejder stillet ved konkurs?

Et centralt spørgsmål melder sig, hvis ens virksomhed er på vej til konkurs. Får jeg min løn? Den normale opfattelse er, at Lønmodtagernes Garantifond dækker. Men gør den altid det?

Lav aktivitet og ordrebeholdning på arbejdspladsen, næsten daglige økonomi- og budgetmøder og en tydelig bekymret mine i chefens og økonomidirektørens ansigt, når de forlader mødelokalet.

Mange tanker går igennem hovedet, når de førnævnte tegn spores på en arbejdsplads. Er ”vi” mon på vej mod en konkurs? Er det nu, at jeg skal finde et nyt job? Og hvad med min løn, feriepenge og mine kilometerpenge? Dem dækker Lønmodtagernes Garantifond nok. Eller gør de?

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Lønmodtagernes Garantifond – i daglig tale LG – hjælper lønmodtagere og sikrer, at de får en hurtig og korrekt udbetaling af løn m.v. i tilfælde af, at en lønmodtagers arbejdsgiver går konkurs. Det kræver imidlertid, at der er afsagt konkursdekret over virksomheden. Det er ikke tilstrækkeligt, at begæringen er indgivet til skifteretten.

Kan alle få udbetalt deres løn fra Lønmodtagernes Garantifond ?

Det er dog ikke alle, der kan få udbetalt deres løn m.v. fra LG, ligesom dækningen ikke er ubegrænset. Endelig er det ikke alt, som LG dækker.

For at være omfattet af ordningen, skal du være lønmodtager; altså have været i et tjenesteforhold, hvor arbejdet blev udført efter arbejdsgiverens instruktioner og under arbejdsgiverens kontrol.  Virksomhedens øverste daglige ledelse er ikke lønmodtagere. Det er stillingens reelle indhold, der er afgørende. Ikke stillingsbetegnelsen.

Hvis du er nærtstående, falder du uden for ordningen. Du er nærtstående, hvis du har personlige, familiære eller økonomiske relationer til arbejdsgiveren.

Selvstændige erhvervsdrivende er som udgangspunkt heller ikke omfattet af ordningen.

Men er du almindelig lønmodtager, og er der afsagt konkursdekret over den virksomhed, hvor du er ansat, er du som udgangspunkt omfattet af ordningen hos LG, og du kan derfor anmelde dit krav på løn m.v. til LG.

Hvordan anmelder jeg, og dækker Lønmodtagernes Garantifond alt?

Du skal anmelde dit krav til LG inden 4 måneder fra den dag, hvor der bliver afsagt konkursdekret, altså den dag, hvor virksomheden går konkurs.

Du kan anmelde via den digitale anmeldelse på borger.dk, og dette uanset om du har været ansat hos en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i Danmark eller i et EU- eller EØS-land. Ikke dansktalende lønmodtagere kan bruge denne blanket.

Der er et loft på dækningen hos LG på kr. 160.000 (netto). Overstiger tilgodehavendet dette beløb, anmelder en lønmodtager ofte resttilgodehavendet overfor konkursboet. Her får lønmodtageren imidlertid kun dækket sit krav – helt eller delvist – hvis der er penge i boet.

LG dækker bl.a. din løn og dine feriepenge, men de dækker ikke dine kilometerpenge (kørsels-godtgørelse). Der er altså udgifter, som du ikke kan få dækket hos LG. F.eks. som nævnt kørselsgodtgørelse. Rejsegodtgørelse dækker LG heller ikke. Det samme gør sig gældende med diæter og repræsentationsudgifter.

Dette er udgifter, som arbejdsgiveren normalt skulle betale, og som du blot har lagt ud for arbejdsgiveren. Beløbene er ikke en del af lønnen, og derfor kan du ikke få dækket disse udgifter hos LG.

Dem skal du selv sørge for at få inkasseret hos din arbejdsgiver.

Så nej, LG dækker ikke alt.

Vær derfor opmærksom på, at du selv aktivt – og rettidigt – skal sørge for at inkassere dine kilometerpenge hos din arbejdsgiver.

Søg rådgivning

Er du i en situation, hvor du er i tvivl om, hvad du skal gøre, og hvor du kan søge rådgivning, anbefales det, at du kontakter din fagforening eller din lokale Ret&Råd-advokat, der kan rådgive dig og eventuelt hjælpe dig med anmeldelsen til LG, i tilfælde af, at din arbejdsgiver er gået konkurs.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.