Få styr på reglerne for gaver mellem ægtefæller

Ældre par med dokumenter

Ægtefæller kan frit give hinanden gaver uden at skulle betale en gaveafgift – også selvom gaven beløbsmæssigt måtte overstige den almindelige lejlighedsgave til jul, fødselsdag m.v. Der er ikke nogen juridiske formkrav til gavegivelsen. På trods af dette kan det være mest hensigtsmæssigt at få udarbejdet et gavebrev ved større gaver mellem ægtefæller.

Fast ejendom som gave

En ægtefælle kan give hele eller dele af sin faste ejendom til den anden ægtefælle uden, at der skal udarbejdes et dokument vedr. gavegivelsen. Man skal dog sørge for at få overdraget skødet til den anden ægtefælle. Det kan bemærkes, at der skal betales en tinglysningsafgift svarende til 0,6 % af den offentlige vurdering eller købesummen samt en fast afgift på kr. 1.850,00 til tinglysning af skøde.

Erhvervsdrivendes gaver til ægtefæller

Som erhvervsdrivende skal man være mere opmærksom på de økonomiske dispositioner, som man foretager og konsekvenserne af disse.

Som erhvervsdrivende har man mange muligheder og spændende opgaver, men hertil kommer de mange valg og risicis, der løbende skal afdækkes. Det er derfor nødvendigt at overveje de dispositioner, som man foretager – især mellem ægtefællerne. Det kan særligt her være hensigtsmæssigt at få udarbejdet et dokument, der regulerer fx en gave mellem ægtefællerne.

Har du sikret dine private aktiver ved en overdragelse til din ægtefælle, er det vigtigt, at det er gjort korrekt, så der ikke kan ske omstødelse af overdragelsen ved en eventuel konkurs. En ægtefælle må ikke overdrage sine aktiver til den anden ægtefælle op til en konkurs, og hvis dette er tilfældet, kan gaven omstødes.

Hvis gaven var givet op til 6 måneder før konkursen, kan den omstødes. Hvis gaven er givet mellem 6 måneder og 2 år fra konkursen, kan den omstødes alt efter giverens økonomi. Gaverne må ikke stå i misforhold til giverens øvrige økonomi, således at giveren skal være solvent og have økonomi til at betale sine løbende forpligtelser.

Hvis det er mere end 2 år siden konkursen, at gaven er givet, kan den kun omstødes, hvis ægtefællen var insolvent og modtageren af gaven var i ond tro om ægtefælles økonomiske forhold.

Det er derfor vigtigt, at man sikrer de private aktiver, der er overdraget på et tidspunkt, hvor man ikke var i økonomiske vanskeligheder. Man kan fx ved at underskrive et gavebrev dokumentere, at gaven er givet på et bestemt tidspunkt, hvor ægtefællen ikke var insolvent. Således vil man kunne sikre en gavedisposition overfor eventuelle efterfølgende kreditorer, der stiller spørgsmålstegn ved gavegivelsen.

Det kan være svært at gennemskue, om I bør udarbejdet et gavebrev ved en større gave mellem ægtefæller. Du er derfor meget velkommen til at kontakte Ret&Råd, hvis du får brug for hjælp.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.