Få styr på reglerne for gaver mellem ægtefæller

At være erhvervsdrivende indebærer mange muligheder og spændende opgaver, men der er også mange valg og risicis, der løbende skal afdækkes. Mange erhvervsdrivende har de sidste år måtte erkende, at de ikke har kunnet klare de økonomiske udfordringer og er gået konkurs.

Den risiko lever man med som erhvervsdrivende, men sker det, er det afgørende, at du har et overblik over de økonomiske konsekvenser og de dispositioner du har fortaget for at sikre dig, at en evt. gave til din ægtefælle ikke kan omstødes.

Har du sikret dine private aktiver ved en overdragelse til din ægtefælle, er det vigtigt, at det er gjort rigtigt, så der ikke kan ske omstødelse af overdrageslen. Har du f.eks. overdraget jeres private bolig til din ægtefælle til en pris, der ligger under den offentlige vurdering og langt under markedsprisen, vil differencen mellem overdragelsessummen og den offentlige vurdering være at anse som en gave, der kræver en gaveægtepagt for at være gyldig. Der er ingen gaveafgift mellem ægtefæller, men ægtepagten sikrer gavemodtager mod gavegivers kreditorer.

Hvornår kræves en gaveægtepagt, og hvornår kan den undlades?

Hovedreglen er, at gaver mellem ægtefæller altid skal ske ved en gaveægtepagt for at være gyldig mellem ægtefællerne og i forhold til tredjemand. Tredjemand kan f.eks. være en kreditor til en af ægtefællerne. Overdrager du større aktiver, skal du altid tænke, at der skal oprettes en gaveægtepagt, som sikrer, at overdragelsen er gyldig mellem dig og din ægtefælle. Ægtepagten skal også oprettes, selv om du er solvent og kan betale alle dine kreditorer på tidspunktet for overdragelsen. Har I hver jeres børn, er det også afgørende, da dine arvinger også kan kræve gaver omstødt i dødsboet.

Gaveægtepagt er ikke nødvendig, hvis der er tale om sædvanlige gaver, og at gavens værdi ikke står i misforhold til giverens økonomiske situation. En sædvanlig gave kan f.eks. være julegaver, eller fødselsdagsgaver, men det må komme an på en konkret vurdering, hvad der mellem ægtefællerne er en ”sædvanlig” gave. Ligeledes må det komme an på en konkret vurdering, hvornår en gave står i misforhold til giverens kår, og vurderingen skal bero på giverens økonomiske og sociale forhold.

Det kan være svært at gennemskue, hvornår noget kan anses for at være en gave og, hvornår der skal oprettes en gaveægtepagt for en gave. Du er derfor meget velkommen til at kontakte Ret&Råd, hvis du får brug for hjælp. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.