Voldgift

Som udgangspunkt afgøres civile tvister i en retssal, men som alternativ kan man afgøre tvisten uden at skulle i retten ved hjælp af voldgift.

Det betyder, at sagen ikke bringes for retten, men i stedet afgøres af en voldgiftsret, der består af en eller flere voldgiftsdommere, som parterne i fællesskab har valgt. Voldgift kendetegnes ved, at parterne i princippet afgør tvisten privat i stedet for at bringe tvisten for en domstol. En voldgiftskendelse er lige så bindene for parterne som en domstolskendelse. En voldgiftssag foregår i øvrigt bag lukkede døre og giver mulighed for at udpege dommere, der har særlig kompetence inden for et bestemt område.

Parterne skal selv betale omkostningerne ved voldgiftsrettens sagsbehandling, som dog af voldgiftsretten kan fordeles afhængig af sagens resultat. Du skal dog påregne en betragtelig omkostning, hvis en sag skal behandles ved voldgift.

Enighed om voldgiftsaftale

Forudsætningen for, at en tvist kan afgøres på denne måde, er, at parterne på forhånd har indgået en voldgiftsaftale, der dikterer, at en bestemt tvist eller fremtidige tvister afgøres på denne måde.

Ligegyldigt om tvisten afgøres ved voldgift eller i en retssal, vil du stadig have brug for professionel og kompetent rådgivning fra en advokat med erfaring i netop din situation.

Hvis du har brug for rådgivning til at finde ud af, hvorvidt din tvist skal for en domstol eller afgøres ved voldgift, er du altid velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat til en uforpligtende snak.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Artikler relateret til voldgiftsager

Højesterets dom om injurier

I en 5-2 dom på over 60 suder dømte Højesteret Bent Jensen for en række strafbare udsagn, mens andre udsagn fandtes straffrie.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Retssager og Voldgiftssager

Domstolene har fastslået, at leasingselskaber må tåle en reduktion af deres leasingydelse og i visse tilfælde en tilsidesættelse af leasingaftalen i sin helhed, hvis de ved kontraktindgåelsen burde have haft viden om at der var et betydeligt misforhold i prisen mellem leasingydelsen og den lesaede genstands listepris, tåle at leasingkontrakten er ugyldig, hvis det leasede ikke eksister og tåle en reduktion af leasingydelsen, hvis ikke leasing selskabet kan værdien at tilbagetaget udstyr finansieret med den indgåede leasingkontrakt, at leasingselskabet som den professionelle långiver er den nærmeste til at bære risikoen for at leasingkontrakten affattet af dets samarbejdspartner indeholder urigtige oplysninger og for at samarbejdspartneren ikke har opfyldt sin loyale oplysningspligt ved leasingkontrakters indgåelse.
Af Jens Hessel Advokat (H)