Byggeskadeforsikring A-Z

En professionel bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsagelig skal anvendes til beboelse, skal tegne og betale for en byggeskadeforsikring. Det skal bygherren uanset om opførelsen er en helt ny bebyggelse eller en væsentlig ombygning af eksisterende bebyggelse.

Hvorfor er byggeskadeforsikringen relevant for mig?

Hvis du er bygherre, giver det sig selv, at du skal være opmærksom på, at du har en forpligtelse til at tegne og betale byggeskadeforsikringen, hvis du opfører noget til beboelse. Det er en forpligtelse du har som professionel bygherre, og det er også et krav for byggeriets godkendelsen, at der foreligger tilbud på byggeskadeforsikring. Hvis du som bygherrer alligevel ikke får betalt forsikringen, så kan du ifalde et erstatningsansvar.

Hvis du er forbruger, er det altid en god idé at sikre dig, at der er tegnet en byggeskadeforsikring, når du overtaget en nyopført bolig. Byggeskadeforsikringen er jo netop til for dig som forbruger, for at beskytte dig, og for at gøre det lettere for dig at få udbedret eventuelle skader, da du kan gå direkte til forsikringsselskabet med dit krav.

Hvis du som forbruger overtager en bolig, der var nyopført inden for de sidste 10 år, kan det også være en kæmpe fordel at sikre dig, at der er en byggeskadeforsikring på boligen. Alt efter hvor gammel boligen er, så kan det nemlig have betydning for nødvendigheden af en ejerskifteforsikring, om der stadig er en byggeskadeforsikring på boligen.

Formålet med byggeskadeforsikringen:

Formålet med en obligatorisk byggeskadeforsikring er at beskytte forbrugeren mod de vanskeligheder, der kan være forbundet med udbedring af byggeskader.

Med en byggeskadeforsikring får forbrugeren mulighed for at gå direkte til forsikringsselskabet og få hjælp til at få udbedret skader, der er omfattet af forsikringen. Det er så op til forsikringsselskabet at forfølge kravet mod entreprenøren, der har opført boligen.

Byggeskadeforsikringen følger bebyggelsen. Det vil sige, at det er den til enhver tid værende ejer af bebyggelsen, der har ret til at få skaderne på bebyggelsen udbedret. Bliver bebyggelsen solgt i forsikringstiden, indtræder den nye ejer således i forsikringen. Forsikringstiden løber i 10 år fra byggeriet er færdigmeldt.

Du skal ikke købe en byggeskadeforsikring, hvis du selv opfører bebyggelsen til eget brug. Det samme gælder ved opførelse af timesharelejligheder til feriebrug, sommerhuse og offentlige byggerier.

Hvilke skader er omfattet af byggeskadeforsikringen?

Forsikringen dækker væsentlige byggeskader på selve bygningen, el-installationer i bygningen, vvs og andet inden for selve bygningen. Skader som følge af projekteringsfejl vil også være omfattet af byggeskadeforsikringen.

Skader der er dækket er:

  • Brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen, som har årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen, og som er væsentlig,
  • andre fysiske forhold, herunder forekomst af fugt, skimmelsvamp eller emissioner fra materialer, der har årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen, og som på afgørende måde nedsætter brugbarheden af bygningen, eller
  • Fysiske forhold ved bebyggelsen, som giver nærliggende risiko for byggeskade som nævnt i nr. 1 eller 2.
  • Skader på udendørsarealer er ikke omfattet, ligesom skader på øvrige bygninger med et areal på mindre end 10m2 som skure mv. heller ikke er omfattet af byggeskadeforsikringen.

Skader, der skyldes sædvanlig levetid eller manglende vedligeholdelse eller kosmetiske skader, er ikke omfattet af byggeskadeforsikringen. Knirkende gulve, punkterede termoruder (medmindre der er sket fejl ved monteringen), utæthed eller træk, bagfald i bruseniche, skævheder i gulve og vægge mv. er heller ikke omfattet, da der ikke er tale om egentlig skader.

Forholdene vil dog være omfattet af byggeskadeforsikringen, hvis der er nærliggende risiko for yderligere skade eventuelt på andre bygningsdele.

Kravet er altså, at der skal være en egentlig skade på bygningen, for at byggeskadeforsikringen dækker udbedringen.

Hvordan dækker byggeskadeforsikringen?

En byggeskadeforsikring erstatter til dagsværdi, dvs. med fradrag for alder, slid m.v. Forsikringen dækker skader, som har årsag i byggeriets opførelse. Der foretages eftersyn af byggeriet 1 og 5 år efter byggeriets opførelse, og eftersynsrapporten er ofte grundlaget for, at en skade bliver opdaget.

Byggeskadeforsikringen dækker følgende udgifter:

1) udbedring af byggeskader,

2) udbedring af følgeskader, der har betydning for bebyggelsens brugbarhed,

3) rimelige og nødvendige udgifter til juridisk og teknisk bistand i forbindelse med konstatering af skader,

4) rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med udbedring af skader,

5) udgifter til afholdelse af syn og skøn efter forudgående aftale med forsikringsselskabet,

6) rimelige udgifter til nødvendig genhusning i indtil 12 måneder, og

7) rimelige udgifter til nødvendig flytning og opmagasinering af privat indbo i indtil 12 måneder.

Byggeskader, der er omfattet af forsikringen, skal udbedres af den professionelle bygherre. Hvis bygherren nægter at hæfte eller være ansvarlig for manglen eller hvis bygherren er gået konkurs, vil forsikringsselskabet sørge for, at skaden udbedres eller at der udbetales erstatning til forbrugeren.

Skal der tegnes byggeskadeforsikring på en udlejningsejendom?

Hvis opførelsen er til brug for udlejning, er der heller ikke krav om at tegne en byggeskadeforsikring. Undtagelsen om kravet til at tegne en byggeskadeforsikring gælder også de tilfælde, hvor der ved en væsentlig ombygning mv. fremkommer en ny boligenhed, som skal udlejes.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis en eller flere boliger i udlejningsejendommen bliver solgt som ejer- og eller andelsbolig inden for 10 år fra færdigmeldingen, er sælgeren forpligtet til at købe en byggeskadeforsikring.

Som køber af en bolig, der er opført inden for de seneste ti år skal du altså være opmærksom på, at du kan kræve, at sælger tegner en byggeskadeforsikring på ejendommen, hvis boligen tidligere har været anvendt til udlejning.

Det er altid en god idé at få rådgivning af en erfaren boligadvokat, når du køber en nyopført bolig, eller du køber en bolig, der er opført inden for de sidste par år. Kontakt din lokale Ret&Råd advokat for uforpligtende snak om skræddersyet boligrådgivning, hvis du står overfor et køb af ny bolig.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.