Brug en inkassoadvokat til vurdering af dit krav

Hvis du ikke vil acceptere, at dine kunder ikke betaler, er det en god idé at kontakte en advokat til inkasso. Det er oplagt at få en juridisk vurdering af dit krav.

Hvad er fordelene ved inkasso?

Der er mange fordele ved at benytte sig af en advokat til inkasso.

Den mest åbenlyse fordel er naturligvis, at du får et effektivt inkassoforløb, hvor det er højtspecialiserede inkassomedarbejdere, der tager sig af inkassosagen, og som sætter en ære i at behandle sagen professionelt.

Ligeledes er advokatinkasso en garanti for, at god inkassoskik overholdes. Det samme gælder for overholdelse af de advokatetiske regler. Det betyder også, at hvis der mod forventning begås fejl har advokaten en professionel ansvarsforsikring, der dækker det tab, kunden måtte lide.

Advokatinkasso en garanti for, at god inkassoskik overholdes. Det samme gælder for overholdelse af de advokatetiske regler. Det betyder også, at hvis der mod forventning begås fejl har advokaten en professionel ansvarsforsikring, der dækker det tab, kunden måtte lide.

Samtidigt er du også sikret en juridisk vurdering af dit krav.

F.eks. kan der være indsigelser imod kravet, som gør, at kravet ikke umiddelbart egner sig til inkasso. Udover at det er i strid med god inkassoskik og tage et bestridt krav til inkasso, så er det jo også spild af penge og tid, hvis der startes en inkassosag op, som slet ikke var egnet til inkasso.

Eller der kan være uklarheder om aftalens indgåelse eller andre forhold, som kræver en juridisk vurdering af en advokat.

 Hvis advokaten vurderer inden opstart eller under forløbet, at inkassosagen ikke kan føres videre, er der dog fortsat muligheder. Da man fra starten har valgt advokatinkasso overdrages sagen nu til en advokat på kontoret som sammen med kunden, kan aftale om kravet skal indbringes for retten.

Hvis du ikke havde valgt advokatinkasso, ville kunden i stedet selv skulle ud og finde en advokat til sagen eller lade sig ”nøjes” med en ukendt advokat anbefalet af inkassobureauet.

Dette gælder også, hvis der undervejs i inkassosagen kommer indsigelser fra skyldner imod kravet, så vil sagen også blive overdraget til en advokat på kontoret.

Lidt forenklet vil det i praksis betyde, at inkassomedarbejderen tager sagen i hånden og går ind til advokaten, der sidder ved skrivebordet ved siden af og i løbet af få minutter er din sag videre i systemet.

Det er hurtigt og effektivt!

Kan en inkassoadvokat betale sig?

Selvfølgelig kan inkasso betale sig. Men det kræver, at man er konsekvent og tager alle ubetalte krav til inkasso. Der er nemlig altid en sandsynlighed for, at det i nogle inkassosager ikke er muligt at inddrive pengene.

Selvfølgelig kan inkasso betale sig. Men det kræver, at man er konsekvent og tager alle ubetalte krav til inkasso. Der er nemlig altid en sandsynlighed for, at det i nogle inkassosager ikke er muligt at inddrive pengene.

Det kan være, fordi skyldner er gået konkurs, ikke har nogen penge eller aktiver, der kan bortsælges til at dækning af kravet.

Men erfaringsmæssigt vil der i hovedparten af sagerne over tid være succes med at inddrive pengene.

Hos Ret&Råd er det endvidere gratis og køre inkasso, så længe skyldner betaler. Så er det nemlig skyldner, der dækker udgiften til advokaten. Da det er de færreste sager, der slet ikke kommer betaling i, kan det derfor godt betale sig og bruge en advokat til inkasso.

Hvor stor succes der er afhænger af, hvor dygtige de medarbejdere, der har sagen, er.

En dygtig inkassomedarbejder er f.eks. god til at ringe til skyldner på en pæn og ordentlig måde, men samtidig på en måde, så det er muligt at få indgået en aftale med skyldner om betaling.

Dette kræver erfaring og en medarbejder, der naturligt har denne evne. Man kan måske forledes til at tro, at det kan alle lære og mestre, men med mange års erfaring inden for advokatinkasso kan denne forfatter skriver under på, at dette ikke er tilfældet.

Netop derfor er advokatinkasso hos Ret&Råd det bedste valg når du skal vælge en inkassosamarbejdspartner. Ved en advokat er det nemlig en højtspecialiseret advokatinkassosekretær, der tager sig af sagen i samarbejde med advokaten.

Hvis du vælger advokatinkasso hos Ret&Råd, vil du også være sikret en vurdering af dit krav, inden sagen starter op. For ingen kunder ønsker at bruge penge på en inkassosag som på forhånd er håbløs, og desværre findes der skyldnere, som man på forhånd kan sige med overvejende sandsynlighed, aldrig vil kunne betale.

Hvad med udenlandske inkassosager?

Vi lever i en globaliseret verden, og det er ikke usædvanligt, at kunderne bor uden for Danmarks grænser. Men det ændrer ikke på, at en skyldner naturligvis ikke skal slippe for at betale.

Det bliver her endnu vigtigere, at der, inden inkassosagen startes op, bliver foretaget en juridisk vurdering af, hvor henne sagen skal køre.

Det vil altid være en fordel, hvis sagen kan køre i Danmark efter danske regler. Det er desværre ikke altid tilfældet, men uanset bør det undersøges nærmere, om det er muligt. Denne vurdering vil en inkassoadvokat altid kunne foretage.

Hvis sagen skal fortsætte i udlandet, vil en inkassoadvokat være behjælpelig med at finde en advokat i det pågældende land, der kan hjælpe. Her er fordelen igen, at kunden får en lokal advokat med indgående kendskab til inkassoproceduren i det pågældende land.

Nogen vil måske frygte, at dette er en dyr proces, men spørg blot din danske inkassoadvokat om en pris først, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.