Brug en inkassoadvokat til vurdering af dit krav

Hvis du ikke vil acceptere, at dine kunder ikke betaler.

Hvad er fordelene ved en inkassoadvokat?

Der er mange fordele ved at benytte sig af en advokat til inkasso.

Den mest åbenlyse fordel er naturligvis, at du får et effektivt inkassoforløb, hvor det er højtspecialiserede inkassomedarbejdere der tager sig af inkassosagen og som sætter en ære i at behandle sagen professionelt.

Ligeledes er advokatinkasso en garanti for, at god inkassoskik overholdes. Det samme gælder for overholdelse af de advokatetiske regler. Det betyder også, at hvis der mod forventning begås fejl har advokaten en professionel ansvarsforsikring der dækker det tab du måtte lide.

Hvis du vælger advokatinkasso hos Ret&Råd vil du også være sikret en juridisk vurdering af dit krav inden sagen starter op.

F.eks. findes der skyldnere som man på forhånd kan sige med overvejende sandsynlighed aldrig vil kunne betale.

Eller der kan være indsigelser imod kravet som gør, at kravet ikke umiddelbart egner sig til inkasso. Udover, at det er i strid med god inkassoskik at tage et bestridt krav til inkasso, så er det jo også spild af penge og tid, hvis der startes en inkassosag op som slet ikke var egnet til inkasso.

Eller der kan være uklarheder om aftalens indgåelse eller andre forhold som kræver en juridisk vurdering af en advokat.

Hvis advokaten inden opstart eller under forløbet vurderer, at inkassosagen ikke kan føres videre, er der dog fortsat muligheder. Da du fra starten har valgt advokatinkasso, overdrages sagen nu til en advokat på kontoret som sammen med dig kan aftale om kravet skal indbringes for retten.

Hvis du ikke havde valgt advokatinkasso, ville du i stedet selv skulle ud at finde en advokat til sagen eller lade sig ”nøjes” med en ukendt advokat anbefalet af inkassobureauet.

Dette gælder også, hvis der undervejs i inkassosagen kommer indsigelser fra skyldner imod kravet, så vil sagen også blive overdraget til en advokat på kontoret.

Lidt forenklet vil det i praksis betyde, at inkassomedarbejderen tager sagen i hånden og går ind til advokaten der sidder på kontoret ved siden af og i løbet af få minutter er din sag videre i systemet.

Det er hurtigt og effektivt!

Kan det betale sig?

Selvfølgelig kan inkasso betale sig. Men det kræver, at man er konsekvent og tager alle ubetalte krav til inkasso. Der er nemlig altid en sandsynlighed for, at det i nogle inkassosager ikke er muligt at inddrive pengene.

Det kan være fordi skyldner er gået konkurs, ikke har nogen penge eller aktiver der kan bortsælges til at dækning af kravet.

Men erfaringsmæssigt vil der i hovedparten af sagerne over tid være succes med at inddrive pengene.

Hos Ret&Råd er det endvidere gratis og køre inkasso så længe skyldner betaler. Så er det nemlig skyldner der dækker udgiften til advokaten. Da det er de færreste sager der slet ikke kommer betaling i kan det derfor godt betale sig og bruge en advokat til inkasso.

Hvor stor succes der er afhænger af, hvor dygtige de medarbejdere der har sagen er.

En dygtig inkassomedarbejder er f.eks. god til at ringe til skyldner på en pæn og ordentlig måde, men samtidig på en måde så det er muligt at få indgået en aftale med skyldner om betaling.

Dette kræver erfaring og en medarbejder der naturligt har denne evne. Man kan måske forledes til at tro, at det kan alle lære og mestre, men med mange års erfaring indenfor advokatinkasso kan denne forfatter skrive under på, at dette ikke er tilfældet.

Netop derfor er advokatinkasso hos Ret&Råd det bedste valg når du skal vælge en inkassosamarbejdspartner. Ved en advokat er det nemlig en højtspecialiseret advokatinkassosekretær der tager sig af sagen i samarbejde med advokaten.

Hvad med udenlandske debitorer?

Vi lever i en globaliseret verden, og det er ikke usædvanligt, at kunderne bor udenfor Danmarks grænser. Men det ændrer ikke på, at en skyldner naturligvis ikke skal slippe for at betale.

Det bliver her endnu vigtigere, at der inden inkassosagen startes op, bliver foretaget en juridisk vurdering af, hvor henne sagen skal køre.

Det vil altid være en fordel, hvis sagen kan køre i Danmark efter danske regler. Det er desværre ikke altid tilfældet, men uanset bør det undersøges nærmere om det er muligt. Denne vurdering vil en inkassoadvokat altid kunne foretage.

Hvis sagen skal fortsætte i udlandet, vil en inkassoadvokat være behjælpelig med at finde en advokat i det pågældende land der kan hjælpe. Her er fordelen igen, at kunden får en lokal advokat med indgående kendskab til inkassoproceduren i det pågældende land.

Nogen vil måske frygte, at dette er en dyr proces, men spørg blot din danske inkassoadvokat om en pris først så der ikke kommer ubehagelige overraskelser.

Så hvis du har dårlige betaler så tøv ikke med at kontakte din Ret&Råd advokat og få pengene i kassen.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.