Brug en advokat som ejendomsadministrator i ejer- og andelsboligforeninger

Selvom du bor i en mindre ejer- eller andelsboligforening, kan der være fordele og penge at spare ved at benytte en advokat som professionel ejendomsadministrator.

Reglerne om ejer og andelsforeninger er reguleret i hhv. Ejerlejlighedsloven og i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Ejerforeninger

For ejerforeninger gælder bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger, hvis der ikke selvstændigt er vedtaget andet. Den seneste normalvedtægt blev offentliggjort i november 2020.

Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

Ejerforeningens generalforsamlingen kan beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift.

Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

Andelsboligforeninger

Formålet for en andelsboligforening er  at administrere den ejendom, hvori andelsboligerne er beliggende. I andelsboligforeninger kan generalforsamlingen vælge en ejendomsadministrator.

Fælles

En administrator, der forestår ejendommens almindelige og juridiske forvaltning, er ofte en  advokat eller en anden professionel ejendomsadministrator.
Foreningerne bør altid sikre sig, at administrator har tegnet ansvarsforsikring ( dette er lovpligtigt for advokater).

De opgaver, som ejendomsadministrator skal udføre, aftales nærmere i en administrationsaftale, der også bør indeholde aftale om håndtering af alle persondata, som administrator kommer i besiddelse af som databehandler.

Fordele ved at benytte en advokat

Fordelene ved at benytte advokat som professionel ejendomsadministrator er mange og store, her er nogle opgaver, som administrator typisk står for:

  • opkrævning af fællesudgifter og boligafgift via Nets
  • udsendelse af rykkere ved for sen betaling
  • foretagelse af betalinger
  • foreningens bogføring, samt kontakt  til revisor vedr .budget og regnskaber
  • kontakt til myndigheder
  • rettidig og på korrekt indkaldelse til generalforsamlinger
  • dirigent og dirigent på generalforsamlinger
  • udfærdigelse af administratorbesvarelser til mæglere ved salg af ejerlejlighed eller andelsbolig
  • gennemfører omprioriteringer, og udfærdiger nøgleoplysninger for andelsboligforeningen.
  • bistår bestyrelsen med at påse, at handlerne af andelsboliger foregår korrekt, herunder at prisen på andelen er lovlig fastsat, og hvor prisfastsættelse af forbedringer eller afslag for dårlig stand også skal indregnes.

Prisen for ejendomsadministration beregnes typisk pr. boligenhed. Set i forhold til de byrder som den enkelte forenings medlemmer og bestyrelse slipper for, vil valget af en advokat som professionel ejendomsadministrator ofte være en god investering for ejer- eller andelsboligforeningen.

Hvis du som medlem af en forening uden administrator ønsker, at din forening skal  høste de fordele, der er ved at antage advokat som professionel ejendomsadministrator som en del af et fællesskab i en ejer- eller andelsboligforening, så foreslå det over for din forenings bestyrelse.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.