Kan jeg tvinges til at holde ferie?

Kan jeg tvinges til at holde ferie?

De fleste ansatte er omfattet af ferielovens regler, og det er således disse bestemmelser, som regulerer de rettigheder som vi har i forbindelse med afholdelse af vores ferie.

Skrevet af Cathrine Hesse N. Jensen, Ret&Råd Djursland

Af ferieloven fremgår at alle har ret til 25 dages ferie.

Ferie skal afholdes inden for ferieåret, som løber fra 1. maj til 30. april i året efter, vi har optjent ferien. 

Hvis man ikke har optjent betalt ferie, er man stadig berettiget til at afholde ferie, dog således at der sker fradrag i lønnen. Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver ikke pålægge en lønmodtager at holde ferie udover hvad der er optjent, medmindre fx hele virksomheden er lukket.

Som medarbejder har man som udgangspunkt krav på at afholde 15 dages sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september, den såkaldte hovedferie. (der gælder dog særlige regler for ansatte med planteavl).

En ferieuge svarer til 5 feriedage.

Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at acceptere den ferie som medarbejderen ønsker, men skal tage de fornødne hensyn til medarbejderen ud fra virksomhedens drift.

Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at acceptere den ferie som medarbejderen ønsker, men skal tage de fornødne hensyn til medarbejderen ud fra virksomhedens drift.

Udgangspunktet er at ferie skal planlægges af arbejdsgiveren og medarbejderne i fællesskab, således, at man kan tilgodese begge parters behov.

Af loven fremgår at arbejdsgiveren så vidt muligt skal tage hensyn til medarbejderens ønsker og behov.

Dette betyder dog også, at arbejdsgiveren ikke altid er forpligtet til at acceptere den ferie som medarbejderen ønsker, men blot skal tage de fornødne hensyn ud fra virksomhedens drift.

Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt oplyse medarbejderen om hvornår ferie kan afholdes, og arbejdsgiveren skal senest 3 måneder ført hovedferien begynder oplyse medarbejderen om ferie.

For ferie uden for hovedferie skal arbejdsgiveren orientere medarbejderne senest 1 måned før ferien begynder.

Mange arbejdsgivere ser en fordel i at holde virksomheden helt lukket i en periode, således at alle medarbejdere afholder deres ferie samtidig.

På denne måde begrænser arbejdsgiveren den situation at virksomheden ” kører på halv kraft” i en lang periode.

Arbejdsgiver kan godt fastlægge din ferie med et bestemt varsel (se ovenfor) og du kan derfor i princippet godt tvinges til at holde ferie på et bestemt tidspunkt, fx hvis virksomheden holder helt lukket.

Bruger du ikke alle dine feriedage inden 1. maj, er det ikke uden videre muligt at få overført eller udbetalt den resterende ferie udover den 5. ferieuge.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for yderligere rådgivning, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Artiklen er bragt først gang d. 16-06-2011.