Kan jeg tvinges til at holde ferie?

Kan jeg tvinges til at holde ferie?

Nu nærmer tiden sig, hvor vi alle skal holde vores velfortjente ferie.

De fleste af alle ansatte er omfattet af ferielovens regler, og det er således disse bestemmelser som regulerer de rettigheder som vi har i forbindelse med vores ferie.

Af ferieloven fremgår at alle har ret til 25 dages ferie. Ferie skal afholdes inden for ferieåret, som løber fra 1. maj til 30. april i året efter, vi har optjent ferien.

Hvis man ikke har optjent betalt ferie eller lignende, er man dog stadig berettiget til at afholde ferie, dog således at der sker fradrag i lønnen.

Som medarbejder har man krav på at få mindst 15 dages sammenhængende ferie, den såkaldte hovedferie som skal afholde i perioden 1. maj til 30. september. (der gælder dog særlige regler for ansatte med planteavl).

En ferieuge svarer til 5 feriedage.

Dette betyder dog også, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at acceptere den ferie som medarbejderen ønsker, men blot skal tage de fornødne hensyn ud fra virksomhedens drift.

Dette betyder at en arbejdsgiver skal acceptere, såfremt en medarbejder ønsker at holde 3 ugers sammenhængende sommerferie.

Udgangspunktet er at ferie skal planlægges af arbejdsgiveren og medarbejderne således, at man kan tilgodese begge parters behov.

Af loven fremgår at arbejdsgiveren så vidt muligt skal tage hensyn til medarbejderens ønsker og behov.

Dette betyder dog også, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at acceptere den ferie som medarbejderen ønsker, men blot skal tage de fornødne hensyn ud fra virksomhedens drift.

Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt oplyse medarbejderen om hvornår ferie kan afholdes, og arbejdsgiveren skal senest 3 måneder ført hovedferien begynder oplyse medarbejderen om ferie.

For ferie uden for hovedferie skal arbejdsgiveren orientere medarbejderne senest 1 måned før ferien begynder.

Mange arbejdsgivere ser en fordel i at holde virksomheden helt lukket i en periode, således at alle medarbejdere afholder deres ferie samtidig.

På denne måde begrænser arbejdsgiveren den situation at virksomheden ” kører på halv kraft” i en lang periode.