Hvordan må jeg bruge mit sommerhus?

Hvordan må jeg bruge mit sommerhus?

I Danmark er det som udgangspunkt forbudt at bo i sit sommerhus hele året rundt. Det skyldes, at man ønsker at beskytte naturen i sommerhusområderne og sørge for at bevare fred og ro, så områderne ikke bliver til små parcelhuskvarterer. Kommunen kan i værste fald tvinge ejeren til at flytte. Nægter ejeren at flytte, kan han blive pålagt bøder i størrelsesordenen kr. 2.500-10.000.

Den ”fredede periode"

Det er i perioden 1. oktober – 31. marts, man som sommerhusejer ikke må bo i sit sommerhus permanent. Beboelsesbegrænsningen gælder tillige for udlejning af sommerhuset, som ikke må udlejes til fast beboelse hele vinterhalvåret.

Begrænsningen følger af planloven, som regulerer beboelsen af sommerhusområder. I loven står der, at huset i vinterperioden kun må benyttes til overnatning i forbindelse med ”kortvarige ferieophold”. Det betyder, at det naturligvis er tilladt at bruge sit sommerhus i vinterhalvåret – eksempelvis i efterårsferien – men det er derimod ikke tilladt at flytte sin folkeregisteradresse og sit hverdagsliv ud i sommerhuset med henblik på kun at holde til dér.

Undtagelser

Der findes forskellige undtagelser til forbuddet mod at bo i sit sommerhus hele året. Er du omfattet af disse undtagelser, kan du som sommerhusejer bo i dit sommerhus året rundt uden at risikere krav om fraflytning eller modtagelse af tvangsbøder.

Du må gerne bo i dit sommerhus helårligt, hvis:

  • du har ejet huset i 8 år og har ret til folkepension, førtidspension, efterløn, fleksydelse, eller du er 60 år eller derover og modtager pension.
  • du lovligt måtte anvende dit hus til helårsbeboelse, da området blev til et sommerhusområde, og din ret til at bo i huset hele året ikke senere er bortfaldet.
  • du har modtaget en dispensation fra kommunen, hvor sommerhuset ligger.

Hvis du ikke falder ind under de nævnte undtagelser, men alligevel vælger at bebo dit sommerhus ulovligt, er konsekvensen som udgangspunkt, at kommunen stiller krav om, at du dokumenterer, at du har helårsbolig et andet sted. Hvis du ikke kan det, vil kommunen kunne melde dig til politiet. Kommunen kan ligeledes pålægge dig tvangsbøder, indtil du vælger at have helårsbolig et andet sted.

Udlejning af sommerhus

Udlejning af sommerhus bliver benyttet af mange sommerhusejere, som ønsker at tjene lidt ekstra og ikke selv får udnyttet deres hus hver weekend eller ferie.

Hvis du er sommerhusejer og venter på at opfylde betingelserne for at måtte bo i dit sommerhus hele året, kan du med fordel overveje at benytte huset til udlejning i ventetiden. At udleje sit sommerhus i perioder kan give et godt bidrag til finansieringen af huset.

Ved privat udlejning af sommerhuse er der et bundfradrag på 10.400 kr. (2015). Det vil sige, at de første 10.400 kr., du tjener som lejeindtægt, skal der ikke betales skat af. Når du har brugt dit bundfradrag, skal der i øvrigt kun betales skat af 60 % af dine lejeindtægter.

Selv om det kan være en økonomisk god idé at leje dit sommerhus ud, skal du dog huske at være opmærksom på overgangen fra privat udlejning til erhvervsmæssig udlejning. Erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse kræver nemlig en tilladelse efter sommerhusloven. Bundfradraget ved erhvervsmæssig udlejning er til gengæld 20.700 kr. (2015)

Det er som udgangspunkt erhvervsmæssig udlejning, hvis et sommerhus udelukkende bruges til udlejning, og du aldrig selv bor i det. Det betragtes normalvis også som erhverv og kræver tilladelse, hvis du ejer og udlejer mere end 2 sommerhuse. Hvis du derimod kun udlejer 1-2 sommerhuse, som du også selv bruger, er der tale om privat udlejning, som du godt må foretage uden at søge tilladelse.