Hvordan må jeg bruge mit sommerhus?

Hvordan må jeg bruge mit sommerhus?

I Danmark er det, som udgangspunkt ikke tilladt at benytte ens sommerhus til helårsbeboelse, der er dog nogle undtagelser.

Skrevet af Jette JessenRet&Råd Hinnerup Syd

I Danmark er det, som udgangspunkt ikke tilladt at benytte ens sommerhus til helårsbeboelse. Det skyldes at man ønsker at beskytte naturen og sørge for at bevare fred og ro så områderne ikke bliver til små parcelhuskvarterer.

Det er i perioden 1.oktober til 31.marts at man som sommerhusejer ikke må bo permanent i sit sommerhus. Beboelsesbegrænsningen gælder tillige for udlejning, og er en følge af planloven som regulerer sommerhusområder. Af loven fremgår, at huset i vinterperioden kun må benyttes til overnatning i forbindelse med ”kortvarige ferieophold”.

Opfylder du disse betingelser må du bo i dit sommerhus hele året

Du må gerne bo i dit sommerhus helårligt, hvis:

  1. du har ejet huset i mindst 8 år og har ret til folkepension, førtidspension, efterløn, fleks-ydelse eller du er 60 år eller derover og modtager pension
  2. du lovligt måtte anvende dit hus til helårsbeboelse da området blev til et sommerhus-område, og din ret til at bo i huset hele året ikke senere er bortfaldet
  3. du har modtaget en dispensation fra kommunen, hvor sommerhuset ligger.
Er man pensionist og opfylder et af ovennævnte kriterier, må man benytte sommerhuset som helårs beboelse – det samme gælder ens ægtefælle, samlever og nært beslægtede familie-medlemmer.

Mange sommerhusejere udlejer deres sommerhus i de perioder hvor de ikke selv benytter det. 

Ved privat udlejning er der et bundfradrag på kr. 10.700,- (2017), det vil sige at de første kr. 10.700,- i lejeindtægt er skattefrie. 

Når du har brugt dit bundfradrag, skal der betales skat af 60% af lejeindtægterne. 

Udlejer du gennem et bureau, er de første kr. 21.400,- skattefrie.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Bolig kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Jette Jessen, Ret&Råd Hinnerup Syd