Hvem skal betale huslejen, hvis den ene part flytter?

Hvem skal betale huslejen, hvis den ene part flytter?

Udgiften til bolig er for langt de fleste den største post på budgettet. Det kan derfor være attraktivt for kærester eller venner at flytte sammen, så I er to om udgiften. Til gengæld er det ikke ligegyldigt, om I begge står som lejere på lejekontrakten, eller om det bare er den ene. Tilsvarende er det også af stor betydning, om I begge køber en andelsbolig eller en ejerbolig, eller om det bare er den ene.

Skrevet af advokat Jette Jessen, Ret&Råd Hinnerup Syd

Artiklen er revideret 30. april 2020

Lejebolig

En lejekontrakt er en aftale med ejendommens ejer, om at du har ret til at benytte den eller dele af den. Hvis den indeholder mere end et værelse, vil du også kunne lade en kæreste/samlever flytte ind uden at spørge udlejeren om lov.

Kæresten/samleveren har imidlertid ingen selvstændig aftale med ejeren, og er derfor ikke juridisk forpligtet til at betale leje, depositum eller lign. Kæresten/samleveren er heller ikke forpligtet til at overholde opsigelsesvarsler. Med andre ord kan vedkommende flytte ud igen uden varsel.
I kan enten bede udlejer om, at kæreste/samlever også anføres som lejer i kontrakten. Dermed vil det være en fælles forpligtelse at betale huslejen, at opsige og aflevere lejemålet i den stand, det er aftalt. I vil også begge få ret til det indbetalte depositum, så det skal I sørge for at cleare af med hinanden.

I kan også indgå aftaler om jeres boligfællesskab – typisk i en samlivskontrakt eller en (frem)lejekontrakt.

Ejerbolig 

Hvis du allerede ejer et hus eller en lejlighed, og din kæreste eller måske ægtefælle flytter ind, indebærer dette boligfællesskab ikke i sig selv noget fælles ejerskab. Det er stadig din ejendom, og du har forpligtelserne til at betale ejendomsskat, forsikring og kreditforeningslån. Hele ejendomsværdiskatten påhviler også ejeren alene. Til gengæld tilhører boligens friværdi også dig.

Det giver naturligvis særlige udfordringer til, hvordan den fælles økonomi skal tilrettelægges, og det giver i særdeleshed udfordringer, hvis samleveren skal bidrage økonomisk til en større vedligeholdelse, forbedring eller tilbygning.

Det kan være en relevant mulighed, at samleveren køber halvdelen af ejendommen, men det er forbundet med både omkostninger til registreringsafgift og tinglysningsekspedition. 

Det kan også være en relevant mulighed at gifte sig, og gennem reglerne om formuefællesskab og delingsformue få rettigheder i forhold til ejendommen. Det kan imidlertid være en umulig løsning, og det har jo også en række andre konsekvenser at indgå ægteskab.

Endelig kan I indgå aftaler med hinanden om lån og betalingsforpligtelser, og det er meget vigtigt, at disse aftaler er præcise og fremsynede.

Brug en advokat 

Hos Ret&Råd er vi mange advokater, som har specialiseret os i at rådgive om disse privatretlige spørgsmål og overvejelser. Vi har erfaring i hvor problemerne typisk opstår og kan derfor tage højde for det i de aftaler, der bør indgås. Disse aftaler bør altid være skriftlige med dato og underskrift og dermed bevissikre.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller har behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Jette Jessen, Ret&Råd Hinnerup Syd på mail: jette-jessen@ret-raad.dk eller tlf. +45 20 77 94 64. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Artiklen er bragt først gang 12. august 2015