Hvad betyder det at have fælles eller fuld forældremyndighed?

Hvad betyder det at have fælles eller fuld forældremyndighed?

Forældrene varetager i fællesskab omsorgen for barnet og træffer beslutninger vedr. barnet. Det foregår som regel i fuld fordragelighed, mens parterne bor sammen. Men hvem bestemmer hvis parterne går fra hinanden?

Skrevet af advokat Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland

Efter 2007 vil en far, der har boet sammen med barnets mor kunne få del i forældremyndigheden ved at anerkende faderskabet.

Forældrene kan også aftale fælles forældremyndighed. 

Forældrene varetager i fællesskab omsorgen for barnet og træffer beslutninger vedr. barnet.

Det foregår som regel i fuld fordragelighed, mens parterne bor sammen. Men hvem bestemmer hvis parterne går fra hinanden?

Parterne fortsætter med at have fælles forældremyndighed, også selvom barnet bor hos den ene af forældrene. Der skal tungtvejende grunde til, hvis den ene forælder mod den andens ønske skal have forældremyndigheden alene.

Efter forældreansvarsloven er udgangspunktet at forældrene har fælles forældremyndighed over børnene. Dette betyder at man ikke behøver at søge om fælles forældremyndighed, når man går fra hinanden.

De fleste forældre kan godt blive enige om, at forældremyndigheden skal være fælles, medmindre konfliktniveauet er meget højt.

De spørgsmål, man skal være enige om, hvis man har fælles forældremyndighed er følgende:

  • Værgemål
  • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
  • Skolevalg, videreuddannelse
  • Skolefritidsordning
  • Risikobetonet fritidsaktivitet
  • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
  • Navnevalg
  • Religiøse forhold
  • Ægteskab
  • Pas

Det betyder på den anden side, at såfremt der er en af forældrene, som har forældremyndigheden alene, så kan denne forælder træffe disse beslutninger alene.

Hvad gør man, hvis man ikke kan blive enige?

Skolevalg kan ofte give anledning til vanskeligheder. Kan parterne ikke blive enige, er bopælsforælderen berettiget til at indmelde barnet i distriktsskolen, hvor barnet bor. Opholder barnet sig ikke hos bopælsforælderen, tillader skolen evt. at barnet indskrives som gæst.

Udstedelse af pas og udlevering af barnets pas til brug for f.eks. en ferierejse til udlandet kan også medføre konflikter. Begge forældremyndighedsindehavere vil kunne ansøge om pas til barnet. Begge forældre skal underskrive ansøgningen. Politiet vil kunne udstede pas på baggrund at den ene forælders ansøgning, f.eks. hvis den pågældende forælder har Statsforvaltningens tilladelse til at rejse ud med barnet, eller hvis den anden forælder ikke har nogen reel begrundelse for at nægte samtykke.

Det er ikke muligt at få domstolene til at løse en konflikt om skolevalg eller pas. En enkeltstående konflikt herom er heller ikke nok til at få ophævet den fælles forældremyndighed.

Hvis man ikke kan blive enige om forældremyndigheden, så skal man først rette henvendelse til Statsforvaltningen, som vil forsøge at finde en mindelig løsning.

Hvis dette ikke lykkedes, så skal en af forældrene indbringe sagen for retten, som herefter vil træffe afgørelse om spørgsmålet.

I hverdagen er spørgsmålet om hvem der er bopælsforælder og samværsforælder dog langt vigtigere end spørgsmålet om forældremyndighed.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Skilsmisse eller Børn & samvær kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland og Djursland-Rønde.

Læs også brochurerne Separation & skilsmisse og Samvær & forældremyndighed.