Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt – en enkel og billig ”forsikring” for virksomhedsejere

I disse uger skrives der meget om fremtidsfuldmagter, og fokuspunktet er ofte privatpersoners sikring af, hvordan der skal disponeres over privatformuen i tilfælde af demens eller lignende.

Derfor er det særlig vigtigt at gøre opmærksom på at oprettelse af en fremtidsfuldmagt også er en enkel og relativ billig ”forsikring” for virksomhedsejeren, der bekymrer sig om mulige fatale konsekvenser for virksomheden, hvis ejeren bliver ramt af en ulykke.

Fremtidsfuldmagt – et værn mod økonomisk tab

Især for mindre virksomheder er beslutningskompetencerne ofte koncentreret på få personer. Kommer virksomhedsejeren ud for en ulykke, en blodprop eller en hjerneblødning, som midlertidigt sætter vedkommende ud af spillet, kan det spare værdifuld tid og besværlig administration, hvis der er oprettet en fremtidsfuldmagt. Fuldmagten vil også kunne fungere som et værn mod økonomisk tab.

En fremtidsfuldmagt i erhvervsforhold bør være målrettet virksomhedens konkrete forhold, og den kunne med fordel gives til den mest betroede medarbejder eller den søn eller datter, der er mest involveret i virksomhedens drift.

Fremtidsfuldmagten registreres i fremtidsfuldmagtsregisteret, hvor den ligger og venter på eventuelt at skulle sættes i kraft, og det sker måske (forhåbentlig) aldrig. Hvis virksomhedens ledelse eller forhold ændrer sig, så det vil være relevant at udpege en anden fremtidsfuldmægtig, så opretter man blot en ny til afløsning af den gamle.

Når fuldmagten er registreret i fremtidsfuldmagtsregisteret ved simpel indberetning og underskrivelse med NemID, så skal den inden 6 måneder vedstås overfor en notar. Dette er en gyldighedsbetingelse og sikkerheden for, at man har forstået omfanget af beslutningen, og at der ikke er tale om misbrug.

Det kan være netop den forudseenhed og eksistensen af en fremtidsfuldmagt som gør, at afgørende aftaler og dispositioner i virksomheden kan gennemføres, på trods af at ejeren er midlertidig ude af stand til at træffe beslutninger.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Lån & fuldmagter kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Jette Jessen, Ret&Råd Hinnerup Syd.