Er dit selskab under tvangsopløsning?

Er dit selskab under tvangsopløsning? Måske kan det reddes med en fusion.

Hvis et selskab f.eks. ikke overholder fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, anmoder Erhvervsstyrelsen Skifteretten om at tage det pågældende selskab under tvangsopløsning.

Skrevet af advokat Henrik Benjaminsen, Ret&Råd Fyn

Når et selskab er taget under tvangsopløsning er det meget begrænset, hvilke beslutninger der herefter kan træffes for selskabet.

Ofte er der tale om et selskab uden nogen nærmere aktivitet, og i de tilfælde vil det som regel ende med en tvangsopløsning. 

Men det sker, at der er tale om et selskab med drift i, og der er en interesse i at aktiviteterne føres videre. Hvis der er gået mere end 3 måneder fra Erhvervsstyrelsen anmodede om tvangsopløsning, eller selskabet indenfor de seneste 5 år tidligere har været under tvangsopløsning er det ikke længere muligt at få selskabet genoptaget, selv hvis de øvrige betingelser for genoptagelse er opfyldt.

En af de muligheder der er for at selskabets aktiviteter kan føres videre er at gennemføre en fusion med et nystiftet selskab.

Hvis selskabet er solvent og der ikke er foretaget udlodning til kapitalejerne kan man stifte et nyt selskab og fusionere selskabet under tvangsopløsning med det nystiftede selskab.

Rent praktisk betyder det, at det gamle selskab ophører med at eksistere, men dets aktiviteter fortsætter i et nystiftet selskab. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at Skifteretten, eller likvidator hvis der er udpeget en, skal godkende fusionen.

Har du spørgsmål til artiklen eller spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Henrik Benjaminsenhb@ret-raad.dk 

Hvis du har behov for at stille spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Henrik Benjaminsen, Ret&Råd Fyn, på mail hb@ret-raad.dk eller tlf.: +45 70 10 11 99. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.