Gæld kan blive forældet

Er din gamle gæld forældet?

En gæld kan blive så gammel, at den helt automatisk er forældet, hvilket betyder, at din gæld ikke længere eksisterer. Dette er særligt aktuelt at være opmærksom på i år, da det d. 1/1-2018 er 10 år siden, at den ”nye” forældelseslov trådte i kraft. Derfor skal du være særlig opmærksom på ikke at underskrive en skylderklæring, frivillig forlig eller anden aftale om en gammel gæld inden, at du har undersøgt om gælden er forældet.

Skrevet af advokat Niels Bjerre, Ret&Råd Holstebro.

Gældens alder

Gælden forældes med forskellige frister alt efter hvilken type af gæld, der er tale om. I de fleste tilfælde forældes gælden efter henholdsvis 3, 5 eller 10 år.

3 årig forældelsesfrist

Gæld som skyldes for helt almindelige køb uden oprettelse af lånedokumenter eller lign, forældes efter 3 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kreditoren kunne kræve beløbet betalt af dig. Dette kan  eksempelvis være gæld, der stammer fra en regning for udført arbejde på din bil eller dit hus.

Såfremt du skriftligt har erkendt, at du skylder beløbet ved eksempelvis at have underskrevet en skylderklæring, frivilligt forlig eller gældsbrev, så er forældelsesfristen derimod 10 år.

Renter af gælden forældes selvstændigt efter 3 år.

5 årig forældelsesfrist

Gæld, der er opstået mellem en ansat og en arbejdsgiver, er omfattet af en forældelsesfrist på 5 år. Det kan eksempelvis være krav på løn, pension eller lign. 

10 årig forældelsesfrist

Forældelsesfristen er 10 år: 

Hvis du eksempelvis:

  • Skriftlig har anerkendt gælden og dens størrelse (eks ved underskrift på skylderklæring eller frivillig forlig)
  • Har underskrevet et gældsbrev
  • Er dømt til at betale et beløb eller gælden har været behandlet i fogedretten
  • Har optaget et lån i et pengeinstitut eller et ubevilget overtræk i pengeinstitut

Afbrydelse af forældelsesfristen

En kreditor, der ønsker at beholde sit krav mod dig, skal foretage sig noget aktivt for at gælden ikke forældes. Dette kan ske ved at sagen sendes i Retten/Fogedretten eller ved at få dig til at skrive under på, at du skylder pengene.

Tidligere (altså før 2008) kunne kreditor i mange tilfælde (men ikke i alle) bare sende en påmindelse om gælden for at afbryde forældelsen, men det er altså ikke muligt længere.

Afbrydes forældelsen er udgangspunktet, at der løber en ny frist for forældelse af samme varighed.

Kontakt Advokat Niels Bjerre for en gratis og uforpligtende vurdering på: nib@ret-raad.dk eller på 97951833, hvis du er i tvivl om din gæld er forældet eller ej.