Hvad er delt bopæl?

Delt bopæl – er det en god idé?

De nye regler i forældreansvarsloven fra 1. april 2019 om delt bopæl giver nye muligheder og udfordringer, så tænk dig godt om, inden du laver en aftale om delt bopæl.

Skrevet af Helle Haxgart, advokat, Ret&Råd København.

Delt bopæl – hvad er det?

Fra 1. april 2019 kan et barn have bopæl hos begge forældre, også kaldet delt bopæl. Der er tale om en aftalt delt bopæl, som forældre med fælles forældremyndighed kan aftale for deres barn på et hvilket som helst tidspunkt.

Aftalt delt bopæl forudsætter, at forældrene er enige om det og laver en aftale om delt bopæl. Ellers har barnet kun bopæl ét sted. Det gælder også selvom barnet er lige meget hos hver af forældrene, og selvom man har fælles forældremyndighed over barnet. En aftale om delt bopæl betyder, at begge forældre betragtes som bopælsforælder, lige så længe aftalen om delt bopæl varer. En aftale om delt bopæl har den virkning, at forældrene skal være enige om alle beslutninger om barnet, herunder de overordnede forhold i barnets liv som f.eks. barnets adresse, institution, omfanget af kontakt med hver af forældrene mv. Forældre med aftalt delt bopæl kan derfor ikke få myndighederne til at fastsætte samvær for den ene af forældrene, hvis de ønsker at fastholde aftalen om delt bopæl. Delt bopæl er ikke ensbetydende med, at der så også skal være en 7/7-deleordning – barnet kan godt have delt bopæl, selvom der f.eks. er almindeligt weekendsamvær.

Delt bopæl indebærer, at forældrene stadig har fælles og lige stor indflydelse på alle både væsentlige og overordnede beslutninger om barnets dagligdag, f.eks. fritidsinteresser, valg af daginstitution mv.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg overvejer at indgå en aftale delt bopæl?

Der er flere udfordringer og opmærksomhedspunkter, hvis man vil indgå en aftale om delt bopæl.

For det første skal man være sikker på, at samarbejdet med den anden forældre er så godt, at man selv kan aftale alle forhold om barnet, herunder barnets kontakt med hver af forældrene, barnets adresse i CPR og barnets institution, fritidsinteresser mv. Hvis man har aftalt delt bopæl kan man ikke få myndighederne til at træffe afgørelse om forhold vedrørende barnet, da det forudsættes at forældrene i fællesskab gør dette.

For det andet skal en aftale om delt bopæl være meget præcis i forhold til de forudsætninger og forventninger, som hver af forældrene har til den delte bopæl. Skal den f.eks. kun gælde i en vis tidsmæssig periode? Skal den afgrænses til kun at gælde, så længe forældrene bor inden for et afgrænset geografisk område? Skal man kunne flytte inden for et aftalt geografisk område fra barnets skole eller institution? Det er derfor meget vigtigt, at en aftale om delt bopæl først indgås efter grundige overvejelser og med klare rammer for aftalen.

Derudover skal man være klar over, at hvis en forælder med delt bopæl flytter længere væk end forudsat i aftalen om delt bopæl, vil den flyttende forælder miste sin andel i den delte bopæl for barnet, og barnet vil automatisk have bopæl hos den anden forælder – man skal derfor tænke sig rigtig godt om, inden man indgår en aftale om delt bopæl.

Hvordan laver man en aftale om delt bopæl?

Der er ikke nogen formkrav til, hvordan man laver en aftale om delt bopæl. Man kan både gøre det mundtligt eller skriftligt, så længe man er enige om det.

Det er dog meget vigtigt, at man, inden man indgår en aftale om delt bopæl, har tænkt grundigt over, hvilke betingelser der skal gælde for aftalen, og hvilke konsekvenser sådan en aftale har.

En aftale om delt bopæl kan anmeldes til Familieretshuset, og aftalen om delt bopæl vil så blive registreret i CPR.

Hvad er delt bopæl ikke?

Delt bopæl er ikke det samme som, at barnet skal være lige meget hos hver af forældrene i en deleordning, men betyder, at barnet registreres med bopæl hos begge forældre.

Delt bopæl har alene betydning mellem forældrene og har ikke betydning for administrationen af anden lovgivning, f.eks. for udbetaling af offentlige ydelser knyttet til barnet eller for barnets adresseregistrering i CPR. Barnet kan i CPR derfor - også ved delt bopæl - fortsat kun have én bopælsregistrering.

Ophør af aftalt delt bopæl

En aftale om delt bopæl forudsætter enighed mellem forældrene. Den kan derfor til enhver tid ensidigt bringes til ophør af den ene forælder. Barnet vil dog efter en forælders opsigelse over for den anden forælder af aftalen stadig have delt bopæl, indtil der er indgået aftale eller truffet afgørelse, herunder midlertidig afgørelse, om barnets bopæl eller samvær.

Hvis en forælder med delt bopæl flytter længere væk end forudsat i aftalen om delt bopæl, vil den flyttende forælder miste sin andel i den delte bopæl for barnet, og barnet vil automatisk have bopæl hos den anden forælder – man skal derfor tænke sig rigtig godt om inden man indgår en aftale om delt bopæl.

Hvis aftalen om delt bopæl ophører, kan en af forældrene rette henvendelse til Familieretshuset og bede om at få fjernet registreringen af delt bopæl i CPR.

Kontakt advokat Helle Haxgart, Ret&Råd Advokater København, på telefon 41 32 52 40 eller hax@ret-raad.dk, hvis du har brug for hjælp eller rådgivning om dit barns bopæl.