Afgiftsfrie gaver

Hvis du vil give større gaver til dine børn, børnebørn eller andre nærtstående, bør du være opmærksom på reglerne om betaling af gaveafgift.

En gave er en formueoverførsel uden modydelse, dvs. som udslag af gavmildhed.

Gaveafgift

Udgangspunktet er, at der skal betales gaveafgift af gaver til nærtstående, hvis gavebeløbet overstiger et grundbeløb, som reguleres hvert år. Der skal alene betales afgift af det, der overstiger grundbeløbet.

Der betales en afgift på 15 % ved gaver til

  • børn, stedbørn og børnebørn
  • personer herunder samlever, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven
  • forældre
  • plejebørn (i nogle tilfælde)

hvis gavebeløbet overstiger grundbeløbet på kr. 68.700 (2021-tal).

  • Ved gaver til stedforældre og bedsteforældre betales gaveafgift på 36,25 % (grundbeløb i 2024 er kr. 74.100 ).
  • Ved gaver til svigerbørn (forudsat at ægtefællen er i live) betales en afgift på 36,25 % (grundbeløb i 2021 er kr. 25.900).

Der gælder et grundbeløb pr. gavegiver og pr. gavemodtager. Gavegiver kan give gaver til både søn og datter, og børn kan modtage gave fra både mor og far uden at betale afgift. Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie. Pr. 1.1.2018 kræver gaver mellem ægtefæller ikke længere ægtepagt for at være gyldige.

Gaver til personer, der falder uden for kategorien af nærtstående, beskattes med personlig indkomstskat.

Der er ingen formkrav til at give en gave og ingen pligt til at anmelde afgiftsfrie gaver til Skattestyrelsen.

Gavebrev

Af bevismæssige hensyn bør du dog sørge for at udfærdige et såkaldt ”gavebrev”, som udgør dokumentationen for beløbets størrelse og tidspunktet, hvor gaven gives til modtageren. Det bør også fremgå af gavebrevet, om gaven gives kontant, eller om gaven effektueres ved nedskrivning af lån. Gavemodtageren skal være i besiddelse af gavebrevet.

Du kan som gavegiver bestemme, at gavemodtageren ikke skal kunne råde over gaven, dvs. at gaven skal være båndlagt, i en nærmere fastsat periode, og at gaven skal være særeje for modtageren. Der findes flere former for særeje, så det vil være en god ide at kontakte en advokat for at få nærmere oplysninger herom.

Rente- og afdragsfrit familielån

Hvis du ønsker at give et beløb, der overstiger det afgiftsfrie gavebeløb, eksempelvis fordi gavemodtageren har behov for pengene nu, er det muligt at oprette et rente- og afdragsfrit familielån. Det er imidlertid væsentligt, at der oprettes et gældsbrev på de rigtige vilkår. Hele lånebeløbet kan overføres til modtageren uden skattemæssige eller afgiftsmæssige konsekvenser, og kan efterfølgende nedskrives med det afgiftsfrie gavebeløb, hvis du i efterfølgende år får lyst til at give en gave.

Lånet skal tilbagebetales, medmindre gælden er blevet nedbragt ved långivers foræring af afgiftsfrie gaver, som er anvendt til at nedbringe lånet.

Det kan ikke på forhånd aftales, at långiver hvert år forpligter sig til at give en gave, hvormed lånet nedbringes, da Skattestyrelsen i givet fald vil anse hele beløbet som en gave allerede ved overførsel af lånebeløbet, og modtageren vil skulle betale gaveafgift af det fulde beløb efter fradrag af det afgiftsfrie grundbeløb.

Konstruktionen er meget fordelagtig og helt legal.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.