4 tips, når du skal købe nyt typehus

Går du med drømmen om at få bygget nyt typehus, skal du sørge for at forberede dig grundigt med den rette juridiske rådgivning, så du ikke ender med bekymringer, søvnløse nætter og tomme lommer.

Der er desværre mange nybyggere, der havner i ulykkelige situationer med bristede boligdrømme på grund af budgetoverskridelser, forsinkelser med byggeriet, dårligt udført arbejde og langstrakte retssager.

Her har du 4 tips, når du ønsker at realisere drømmen om dit eget nyopførte typehus.

 1. Rådgivning af boligadvokat
  Et gennemarbejdet skriftligt grundlag i form af købs- og/eller entrepriseaftale vil være et afgørende udgangspunkt. Dette sikrer dig klare aftaler om bl.a. priser, projektets omfang, byggeriets varighed, overtagelse, aflevering, frigivelse af købesum, forsinkelser og tilsyn med byggeriet.
 2. Byggesagkyndig
  Lige så vigtig det er at få rådgivning af advokat, er det også at indgå aftale med en byggesagkyndig, der kan give teknisk rådgivning om jordbundsforhold, materialevalg, føre løbende tilsyn med byggeriet, samt deltage i byggemøder, ved aflevering af byggeriet og under evt. 1 og 5 års eftersyn.
 3. Forsikringer
  Der kan ske mange uforudsete skader under en byggeproces, og derfor er det vigtigt, at have styr på forsikringerne. Byggefirmaet skal sørge for den lovpligtige byggeskadeforsikring. Det skal afklares, hvem der er ansvarlig for at have byggeriet forsikret under opførelsen med en entrepriseforsikring/all risk forsikring.
  Den byggesagkyndige vil ofte være omfattet af en rådgiveransvarsforsikring, der dækker ansvar for fejl og forsømmelser for den del af rådgivningen som den byggesagkyndige har påtaget sig. Advokaten har en lovpligtig advokatansvarsforsikring, der dækker på tilsvarende vis for advokatens rådgivning.
 4. Undgå at skaden sker
  Entrepriseaftalen bør altid tage højde for byggefirmaets konkurs, og du som bygherre bør betinge dig, at du kan stille garanti for entreprisesummens betaling, så du ikke risikerer at have foretaget for store a conto betalinger i tilfælde af byggefirmaets konkurs. Tilsvarende bør entrepriseaftalen tage højde for, at du som bygherre har ret til at rejse krav direkte mod byggefirmaets underentreprenører.
  Byggefirmaet hæfter for fejl og mangler i 10 år, og det skal du ikke fravige ved at lade firmaet slippe igennem med en frist på 5 år, som ofte vil blive forsøgt indføjet af byggefirmaet.
  Sørg også for at få indføjet i entrepriseaftalen at der skal foretages eftersyn af byggeriet 1 og 5 år efter aflevering.

Advokaten som din juridiske og uafhængige rådgiver kan hjælpe dig trygt igennem projektets mange aspekter og udfordringer, og bør være en lige så naturlig del af processen som banken, der tager sig af finansieringen af byggeriet og garantistillelsen. 

Hvis du også benytter en byggesagkyndig i processen og selv kombinerer med en vis egen sund skepsis, er du klædt godt på til at få dine boligdrømme opfyldt.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.