Hvad er en fremtidsfuldmagt, og hvordan opretter jeg den?

Rigtig mange benytter sig af muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt, men alle burde gøre det.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, hvor du kan tage stilling til, hvem der skal kunne varetage dine personlige og/eller økonomiske interesser for det tilfælde, at du selv bliver ude af stand til det, eksempelvis som følge af demens, hjerneblødning eller anden invaliderende skade.

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt på et enkelt område, men det er også muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, der omfatter en række områder. Man kan indsætte en eller flere fuldmægtige og selv bestemme, hvilken rolle den enkelte skal have.

Det er vigtigt, at fremtidsfuldmagten bliver oprettet korrekt, og det kræver grundig rådgivning i forbindelse med oprettelsen, således at du sikrer sig, at fremtidsfuldmagten er overensstemmende med dine ønsker og behov.

Det er en fordel, at du opretter fremtidsfuldmagten, mens du er frisk

Fremtidsfuldmagten oprettes ved, at teksten uploades på tinglysning.dk. Der underskrives med Nem-ID, hvorefter fuldmagten skal vedkendes for notaren i Skifteretten. Udgiften til at vedkende sig fuldmagten for notaren er 300 kr.

En af de store fordele ved fremtidsfuldmagten, er at du opretter den, mens du er frisk og hvis behovet for fuldmagten indtræder, så kan fremtidsfuldmagten hurtigt sættes i kraft. Ikrafttræden sker ved indsendelse af anmodning herom til Familieretshuset og samtidig indhentelse af lægeerklæringen om den aktuelle helbredstilstand – fuldmagten kan således ikke bare aktiveres, uden der er lægelig dokumentation for den helbredsmæssige tilstand.

Alternativet til en fremtidsfuldmagt

Alternativet til en fremtidsfuldmagt er et værgemål, der skal iværksættes via Familieretshuset, der enten selv eller via retten beskikker en værge, der kan varetage dine forhold. Modsat en fremtidsfuldmagt er iværksættelse af værgemål en lang og administrativ ganske omstændig proces, hvor man ikke selv har indflydelse på, hvem der bliver udpeget som værge.

Hvor værgen vil være underlagt en række lovmæssige begrænsninger, kan man i en fremtidsfuldmagt frit bestemme, hvilke beslutninger der skal kunne træffes med fuldmagten.  Herudover finder mange tryghed i, at de selv har valgt, hvem der skal varetage deres interesser, hvis de ikke selv er i stand til det.

Bør man oprette en fremtidsfuldmagt?

Skal du så oprette en fremtidsfuldmagt? Ja, det skal du. Vi anbefaler alle – uanset alder – at oprette en fremtidsfuldmagt. Ingen ved, hvad morgendagen bringer og desværre kan fuldmagten ikke laves, hvis man en dag bliver ude af stand til at tage vare på sig selv.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.