Det er dyrt at få sine penge!

Når dine kunder ikke betaler, kan du ud over rykkergebyrer opkræve udenretlige inddrivelsesomkostninger for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og ind-gåelse af betalingsaftaler (frivilligt forlig) med skyldneren.

Før man kan opkræve betaling for egen-inkasso, skal der altid være sendt en rykker, der angiver en betalingsfrist på 10 dage, hvoraf det også fremgår, at der i tilfælde af manglende betaling vil kunne pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger. 

Hvornår har kreditor udarbejdet en betalingsaftale?

Det har flere gange været diskuteret om egeninkasso-omkostninger kan kræves dækket, hvis der kun er udarbejdet, men ikke indgået en betalingsaftale. 

I 2006 afsagde Østre Landsret en dom, hvoraf det fremgik at det IKKE er en betingelse for pålæggelse af egeninkasso-omkostninger, at der er indgået en afdragsordning.

Det er formentlig ikke nok at sende en rykkerskrivelse, idet honorar herfor følger af rentelovens § 9b.

Det har dog været uklart hvor meget eller lidt kreditor skal foretage sig for at gøre sig fortjent til egeninkasso-omkostninger.

I oktober 2015 afsagde Østre Landsret endnu en dom, hvor man i det konkrete tilfælde kom frem til at kreditor skulle have udarbejdet OG indgået en betalingsaftale med debitor, førend kreditor kunne opkræve egeninkasso-omkostninger.

Det er derfor usikkert, om det fremover er en betingelse for pålæggelse af udenretlig inddrivelsesomkostninger (egeninkasso), at der er indgået en betalingsaftale.

Hurtig inddrivelse øger sandsynligheden for at du får dine penge

Da det er uklart hvad dommens resultat vil betyde for fremtidige afgørelser, er det vores anbefaling, at tilgodehavender indleveres til inddrivelse igennem din advokat så hurtigt som muligt.

Det anbefales i øvrigt altid, at tilgodehavender fremsendes til inkasso inden 6 måneder, idet det er vores erfaring, at der er størst mulighed for inddrivelse inden 1 år efter kravets opståen. 

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål til inkasso, eller brug for hjælp til inddrivelse af dit tilgodehavende, kan du kontakte advokat fuldmægtig Tina Møller.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.