Pensioner & forsikring

Hvad der sker med vores forsikringer og pensioner, når vi afgår ved døden kan afhænge af, om vi selv aktivt har taget stilling til, hvad der skal ske, eller om det er bestemmelserne i lovgivningen, der kommer til at afgøre det.

Når vi afgår ved døden, udbetales vores forsikringer og pensioner til nærmeste pårørende, hvis vi ikke selv via testamente eller ved at begunstige en person, selv har taget stilling til, hvem der skal have disse udbetalt. 

På de følgende sider, kan du læse mere om, hvem nærmeste pårørende er i følge lovgivningen, hvordan du begunstiger en person, så vedkommende kan få udbetalt pension og forsikring samt hvilke regler og betingelser, der skal være opfyldt for at få udbetalt ATP

Atp

De fleste lønmodtagere indbetaler til ATP, men hvad sker der med din opsparing, når du dør? Skal du selv gøre noget, eller bliver opsparingen automatisk udbetalt til dine efterladte? Få svar her.Læs mere her

Begunstigelse

Ved at indsætte en begunstiget, kan du selv være med til at styre, hvem der skal have forsikringssummen udbetalt ved din død. Hvis du ikke selv har indsat en begunstiget, tilfalder udbetalingen dine ”nærmeste pårørende”.

Læs mere her

Nærmeste pårørende

Når du dør, udbetales dine pensions- og forsikringsmidler til den eller dem, der er indsat som begunstiget. Som standard er det ”nærmeste pårørende” Men hvem er ”nærmeste pårørende”?

Læs mere her