Straffesager - sådan er sagsforløbet

En strafferetssag starter enten med at politiet modtager en anmeldelse om et strafbart forhold eller selv konstaterer et strafbart forhold i forbindelse med patruljering.

Når politiet er bekendt med et strafbart forhold vil de – muligvis efter lang tids efterforskning – tage kontakt til den, som anmeldelsen vedrører og indkalde til en afhøring. Dette vil ofte ske med en sigtets rettigheder. Når afhøringen er gennemført, vil der muligvis skulle ske yderligere efterforskning i sagen.

Tiltalefrafald eller anklageskrift

Når efterforskningen er afsluttet, vil sagen overgå til en af politiets jurister, der skal tage stilling til, hvad der herefter skal ske. Enten droppes sagen (et såkaldt tiltalefrafald eller påtaleopgivelse) eller der udarbejdes et anklageskrift, som sendes til retten.

Herefter berammes sagen i retten, hvor du vil have mulighed for – men ikke har pligt til – at afgive forklaring som tiltalt. Måske vil anklagemyndigheden også føre vidner under sagen.

Skyldig eller ej

Retten vil til sidst – efter at anklageren og din forsvarer har redegjort for deres opfattelse af sagen – tage stilling til, om du er skyldig eller ej. Retten vil, hvis du kendes skyldig fastsatte en straf, som enten kan være bøde, betinget eller ubetinget fængsel. Hvis dommen går dig imod, har du mulighed for at indbringe sagen for landsretten. Anklagemyndigheden har samme mulighed.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse