Pårørende til varetægtsfængslet

Som pårørende har du desværre ikke mange rettigheder under en straffesag.

I sager, hvor der sker varetægtsfængsling, kan det som pårørende ofte være frustrerende, at man ikke kan få noget at vide om sagen. Som forsvarere må vi ikke sige noget om sagen. Dette gælder navnlig, hvis sagen på det indledende stadie afholdes for lukkede døre.

I mange sager indfører politiet tillige brevs- og besøgskontrol, der gør, at ens breve bliver gennemlæst af politiet, og at man kun kan besøge efter aftale med og deltagelse af politiet.

Støt op om den varetægtsfænslede

Som pårørende er det vigtigt, at man støtter op. I sager, hvor der sker varetægtsfængsling, er det tillige vigtigt, at du hurtigst muligt får bragt tøj og penge til fængslet og får aftalt besøg med enten fængslet eller politiet.