Afsoning af fængselsstraf

Hvis retten finder dig skyldig i en forbrydelse, skal retten tage stilling til, hvilken straf du skal have. Hvis retten når frem til, at straffen skal være ubetinget fængsel (helt eller delvist), vil du skulle afsone straffen i et fængsel. De fleste fængselsstraffe i Danmark afsones i et åbent fængsel og typisk et stykke tid efter, at sagen har været i retten. Du vil typisk modtage en indkaldelse fra Kriminalforsorgen et par måneder efter, at straffesagen er endeligt afgjort ved retten. Inden afsoningen har du adgang til vejledning fra Kriminalforsorgen.

Afsoningen slutter i princippet, når den fulde straf er udstået, men der er en vid adgang til prøveløsladelse. De fleste indsatte prøveløslades, når 2/3 af straffen er afsonet. Reststraffen udløses kun, hvis du begår ny (ligeartet) kriminalitet.

De fleste indsatte prøveløslades, når 2/3 af straffen er afsonet.

Afsoning i fodlænke

Der er nu også kommet en mulighed for at afsone straffen i fodlænke, hvis du opfylder betingelserne for det. Straffen må for eksempel ikke overstige 6 måneder. Afsoning i fodlænke vil ske i dit eget hjem, og du vil skulle overholde en række krav fastsat af Kriminalforsorgen. Det er Kriminalforsorgen, som skal tage stilling til, om du kan afsone straffen i fodlænke.

Ønsker du at afsone straffen i fodlænke, skal du søge herom via Kriminalforsorgen.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse