Sådan foregår konfliktmægling

Der er efterhånden flere parter der forsøger sig med konfliktmægling, inden de går rettens vej for at få en hurtigere løsning af sagen. Det er ofte også et krav i alle erhvervskontrakter, at mediation skal være prøvet før en evt. retssag. Men hvordan foregår konfliktmægling egentlig?

Hvordan kommer vi i gang?

Hvis i ønsker at forsøge at løse en konflikt ved hjælp af konfliktmægling eller mediation (som det betegnes), kan i kontakte en mediator enten før stævningen udtages eller under selv retssagen.

Der er efterhånden flere parter der forsøger sig med mediation, inden de går rettens vej for at få en hurtigere løsning af sagen. Det er ofte også et krav i alle erhvervskontrakter, at mediation skal være prøvet før en evt. retssag.

Virksomheder kan således aftale direkte med en konfliktmægler, hvis de ønsker at forsøge at løse konflikten ved hjælp af mediation og dermed ikke ønsker at anlægge en retssag med deraf følgende omkostninger og offentliggørelse af virksomhedens konflikt.

Hvis sagen allerede er startet som en retssag, kan en af parterne under forberedelsen af retssagen anmode retten om at oversende sagen til mediator.  Hvis den anden part indvilliger i at deltage i en konfliktmægling, udpeger retten derefter en mediator.

Forud for konfliktmæglingen får mediator kun sagens dokumenter (nogle gange er det kun stævningen, andre gange har der været en større skriftveksling), men det er ikke nødvendigt for mediator at vide præcist parternes detaljerede indsigelser før mødet. Dette er nemlig en del af selve mediationsforløbet, og derfor skal parterne selv forklare sig under konfliktmæglingen.

Mediator indkalder nu parterne til et fællesmøde, oftest på mediators kontor. Mødeindkaldelsen sker hurtigt efter sagen er oversendt til mediator, eller aftalen direkte med parterne er indgået, så sagen ikke forsinkes, og parterne måske lider tab eller bliver mere uenige.

Parterne ser sagen i et nuanceret lys

Fællesmødet ledes af mediator, der får hver af parterne til at forklare sagen fra deres side, mens den anden part lytter. Blot at skulle lytte er nemmere sagt end gjort for mange, der er engagerede og måske følelsesmæssigt påvirket af sagen, men hvis mediationen skal lykkes, kræver det, at parterne er åbne for at høre, hvad den anden part forklarer.

Mediation handler om at finde den rigtige løsning for parterne, og det er ikke altid lig med den juridisk rigtige løsning

Der er ikke så mange formelle regler i en mediationsproces - det er op til mediator og parterne at tilrettelægge processen. Mødet styres af mediator og styres ud fra, hvad der er bedst for en løsningsorienteret proces.

Mediator skal under den ene parts redegørelse sikre, at den anden part lytter og får en forståelse af, at der er flere sider af sammen sag. Denne erkendelse kan være meget svær at komme til. At sætte sig i den andens sted betyder dog heller ikke, at parterne accepterer modpartens forklaring, men det er et skridt i den rigtige retning til at kunne nå en løsning. På mødet får begge parter således mulighed for at forklare sagen fra deres side og at inddrage detaljer eller årsager, der ellers ikke normalt ville være en del af retssagen. Parterne har dermed mulighed for at se sagen i et mere nuanceret lys fra begge sider, hvis de kan og vil.

Fælles problemformulering

Efter forklaringerne fra begge sider går man over i en fase, hvor parterne forsøger at komme frem til fælles problemformuleringer f.eks.: "Hvordan kan vi få et godt naboskab", ”Hvordan kan vi forsætte med at handle med hinanden?" osv. Man forsøger at finde det, der har en fælles betydning, inden man overhovedet begynder at finde løsninger. Det er vigtigt for processen ikke bare at springe ud i problemløsninger, før parterne er nået frem til en fælles forståelse af konflikten.

Som regel noteres de fælles problemformuleringer på en fælles planche, og herefter begynder løsningsprocessen. Det første der sker, er at parterne vurderer, om der er mulighed for at nå til en fælles løsning af sagen, eller om det er så tung en sag, at det ikke er muligt få parterne at mødes.

Det er parterne selv, der indgår det forlig, der passer dem. Ofte er der tale om et forlig, som sjældent ville kunne opnås ved dom. Men det er netop det mediation kan; få parterne til at finde frem til den rigtige løsning for netop deres situation, og det er ikke altid den juridisk rigtige løsning.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse