Hvad er et rentefrit familielån - også kaldet anfordringslån?

Hvad er et rentefrit familielån - også kaldet anfordringslån?

Et rentefrit familielån - også kaldet anfordringslån - kan med fordel anvendes frem for et arveforskud eller en gave, fordi man derved kan udnytte, at familiemedlemmer kan give gaver op til en vis økonomisk værdi afgiftsfrit til hinanden. På den måde spares arveafgift.

Et anfordringslån er et lån, der kan opsiges med et kort varsel, typisk 14 dage. 

Et rentefrit anfordringslån, også kaldet et familielån, er meget almindeligt, når forældre låner deres børn et beløb, f.eks. i forbindelse med overdragelse af en bolig fra forældrene til børnene. Børnene skal så ikke betale kontant for ejendommen, men i stedet underskrive et anfordringsgældsbrev. Børnene skal ikke afdrage på gældsbrevet, men gældsbrevet kan til enhver tid opsiges med 14 dages varsel.

Herefter kan forældrene beslutte hvert år, om de vil eftergive en del af gælden på anfordringsgældsbrevet. 

Fordele og ”ulemper” ved et rentefrit familielån/anfordringslån

Fordelen ved at yde et rentefrit familielån eller et anfordringslån frem for f.eks. et arveforskud eller en gave er, at man derved kan undgå at skulle betale afgift af beløbet ved overførslen. Overfører I som forældre f.eks. 200.000 kr. som en gave til jeres barn, vil jeres barn skulle betale en gaveafgift svarende til 15% af det beløb, der overstiger grænsen for det afgiftsfrie gavebeløb. Overføres 200.000 kr. som et rentefrit familielån, modtager barnet alle 200.000 kr. med det samme. I har herefter som forældre mulighed for at nedskrive anfordringslånet over de kommende år med det afgiftsfrie gavebeløb. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det ikke på forhånd kan aftales, at lånet årligt skal afdrages med det afdragsfrie beløb. Nedskrivningen skal ske ”som et udslag af pludselig gavmildhed”.

”Ulempen” ved at et beløb gives som et rentefrit familielån, som skal afdrages (evt. ved løbende gaver), er, at såfremt långiver afgår ved døden, skal den resterende del af lånet indbetales til boet, idet anfordringslånet forfalder ved død. Der kan dog eventuelt tages højde for, hvordan de pågældende børn skal være stillet i denne situation, i et testamente.

Det er vigtigt, at gældsbrevet formuleres korrekt, og sådan at en eventuel gave ikke anses for givet på én gang, hvis den overstiger det afgiftsfri beløb. Forældrene bør også overveje, om eventuelle gaver skal være særeje for børnene.

Også i andre familieforhold og imellem ugifte samlevende kan det være hensigtsmæssigt at oprette anfordringsgældsbreve. 

Når ugifte samlevende fx køber bolig sammen er det ofte sådan, at den ene af parterne betaler en stor del af udbetalingen eller ombygningsudgifterne – eller hele udgiften. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt for parret at overveje, om der bør oprettes et anfordringsgældsbrev mellem dem, således at det fremgår klart, hvor meget den anden part ”skylder” for det tilfælde, at parret går fra hinanden. Derved undgås evt. uenigheder på et senere tidspunkt. 

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse