Barselsregler

Ifølge barselsreglerne har forældre ret til være fraværende fra arbejde i forbindelse med fødsel og efterfølgende barsel.

Er du arbejdsgiver? Læs om Ansættelse & Medarbejdere her

Ret til frihed

Barselsreglerne siger at Moderen har ret til 4 ugers barsel før fødslen og op til 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Derudover har forældrene ret til 2 ugers samtidig barselsorlov. Faderen har ret til 2 ugers fædreorlov.

Fra barnet er 14 uger gammelt har begge forældre ret til 32 ugers forældreorlov, som de frit kan fordele imellem sig. I følge barselsreglerne kan de vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden.

Indgåede overenskomster kan give forældrene bedre rettigheder end barselsreglerne foreskriver.

Ret til betaling

Det er kun kvindelige funktionærer, der har ret til løn under barsel. De har ret til halv løn pga. graviditet og barsel i 4 uger før og 14 uger efter fødslen (virksomheden får refunderet dagpenge fra kommunen).

Fædre har ikke ret til løn, men alene ret til dagpenge i 2 uger efter fødsel (fædreorlov).

Begge har tilsammen krav på  maks. 32 ugers dagpenge i forældreorloven.

Hvis forældrene ønsker det, har de også visse muligheder for at forlænge orloven og ret til at udskyde orloven til et senere tidspunkt. Reglerne er blevet mere fleksible.

I følge barselsreglerne skal moderen informere arbejdsgiveren senest 3 måneder før termin, og faderen skal give besked senest 4 uger før fædreorlov. Meddelelse om genoptagelse af arbejdet skal gives senest 8 uger efter fødslen.

Læs mere om barselsreglerne her.

Få mere rådgivning om barselsregler

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse