Advokat Per Justesen Ret&Råd København

Advokat Per Justesen fra anklagemyndigheden er ny forsvarsadvokat i Ret&Råd København

Per Justesen har efter mere end 22 år i anklagemyndigheden valgt at fortsætte sit arbejdsliv på den anden side af bordet hos Ret&Råd Advokater i København, hvor han skal arbejde som forsvarsadvokat.

Per kommer til at sidde som forsvarsadvokat ved Ret&Råd Københavns afdeling for strafferet. Med sin store erfaring har Per Justesen en unik viden om, hvordan straffesager behandles af politiet og ved domstolene. 

Som anklager (vicestatsadvokat/advokaturchef) hos Politiet i Grønland, Københavns Politi, Rigsadvokaten og Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (Bagmandspolitiet) har Per Justesen ført utallige straffesager om økonomisk kriminalitet, personfarlig kriminalitet, narkotikakriminalitet, overtrædelser af særlovgivningen med videre.

Du kan læse mere om Per Justesen og om forsvarsadvokaterne i Ret&Råd København på hjemmesiden.