Persondatapolitik

Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester. I vores persondatapolitik kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan oplysningerne anvendes.

Herunder finder du Ret&Råd A/S' persondatapolitik. Vil du læse vores cookiepolitik klik her.

Ret&Råd A/S (i det følgende kaldet Ret&Råd) er en kæde af advokatvirksomheder, der hver især er selvstændige og økonomisk uafhængige juridiske enheder.

Ret&Råd advokatkontorernes persondatapolitik finder du under præsentationen af hvert advokatkontor her på hjemmesiden. Se oversigt over Ret&Råds advokatkontorer her.

1. Dataansvarlig

Ret&Råd A/S (CVR 16763497) er dataansvarlig for de oplysninger vi modtager fra dig, når du anvender www.ret-raad.dk og hjemmesidens services.

Vores kontaktoplysninger:
Ret&Råd A/S
Sekretariatsleder Mette Vestergård
Nørre Voldgade 16, 1.
1358 København K.
sekretariatet@ret-raad.dk

Hvis du har spørgsmål til vores anvendelse og beskyttelse af dine data eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, så skriv eller ring til os på tlf. 70 20 70 70.

Ret&Råd behandler og beskytter dine personlige data i henhold til persondataforordningen (GDPR).

2. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Når du anvender www.ret-raad.dk indsamler vi oplysninger både direkte og indirekte.

Den indirekte indsamling foregår når du besøger hjemmesidens forskellige funktioner, sider og artikler. Dette kalder vi brugeradfærd og de oplysninger vi indsamler er f.eks.: IP adresse, demografisk data, besøgshistorik, browserinformationer og anden data knyttet til adfærd. Se også vores cookiepolitik. Disse informationer anvender vi bl.a. til forbedring og udvikling af Ret&Råds serviceydelser, til analyser og re-marketing.

Den direkte indsamling foregår med dit samtykke. Det sker f.eks. når du downloader materiale fra hjemmesiden, skriver til os via de funktioner der findes på siden, abonnerer på vores nyhedsbrev, sender os en mail og benytter vores digitale services. Ofte er de oplysninger du giver os navn, e-mail, postnummer og mobilnummer. Afhængig af hvad du har givet samtykke til, anvender vi bl.a. disse informationer til at holde dig informeret om juridiske emner, til at skabe kontakt til en advokat i forbindelse med dit ønske om juridisk rådgivning og for at tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig.

3. Hvilke informationer indsamler vi?

De oplysninger vi indsamler fra hjemmesiden og tilknyttede services er almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger. Det kan også være din feedback i forbindelse med onlinebaserede konkurrencer og kundeundersøgelser. Desuden oplysninger om din virksomhed.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Ret&Råd personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning for den service du ønsker fra Ret&Råd.

Det kan f.eks. være helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende. Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Ret&Råd det samtidig som et samtykke til at kunne behandle disse oplysninger i henhold til lovgivningen.

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Ret&Råds formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Holde dig informeret om juridiske emner.
 • Skabe kontakt til en advokat i forbindelse med dit ønske om juridisk rådgivning.
 • Tilpasning af Ret&Råds kommunikation og markedsføring til dig.
 • Forbedring og udvikling af Ret&Råds serviceydelser.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Administration af din relation til Ret&Råd.
 • Opfyldelse af lovkrav. 

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

I den indirekte indsamling af data via www.ret-raad.dk er det juridiske grundlag en legitim interesse. Det gælder bl.a. statistik, kundeundersøgelser, internetbaseret markedsføring og analyser af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine oplevelse samt kvaliteten af Ret&Råds serviceydelser.

I den direkte indsamling af data via www.ret-raad.dk vil det juridiske grundlag være dit samtykke, som du giver i forbindelse med at du anvender vores services på hjemmesiden.

I de tilfælde hvor du skriver direkte til sekretariatet eller til advokatkontorerne og deres ansatte for bl.a. at søge juridisk rådgivning vil vores juridiske grundlag for at opsamle dine personlige oplysninger være en forberedelse af den evt. efterfølgende aftale du indgår med Ret&Råd om juridisk rådgivning.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Ret&Råd efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du kan ved skriftlig anmodning til Ret&Råd enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen fremsendes til: sekretariatet@ret-raad.dk

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Ret&Råd A/S

Når du søger en stilling hos Ret&Råd behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, slettes senest seks måneder efter afslaget er givet.

8. Opbevaringssikkerhed af dine personoplysninger

Ret&Råd beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Ret&Råd har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.  Ret&Råds sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Ret&Råds interne systemer benytter Ret&Råd sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer. Ret&Råd har indgået databehandleraftaler med de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

9. Deling af dine personoplysninger

Ret&Råd kan dele og videregive dine personoplysninger internt i Ret&Råd kæden med det formål at levere den service du har anmodet om. Vi videregiver aldrig dine data til virksomheder eller personer udenfor Ret&Råd.

Ret&Råd kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

10. Hvor længe behandler vi dine oplysninger

Ret&Råd sletter dine personoplysninger, når du bede om det, når der ikke længere er et formål med behandlingen og når Ret&Råd efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne.

11. Links

Denne politik er alene gældende på www.ret-raad.dk. Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Når du videresendes til en anden hjemmeside anbefaler vi, at du læser den persondatapolitik, der er gældende for den pågældende hjemmeside. Ret&Råd påtager sig intet ansvar for andre hjemmesiders behandling af dine personlige oplysninger.

12. Klagemulighed

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Ret&Råds behandling af dine personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til os på sekretariatet@ret-raad.dk 
Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.