Advokat Slagelse Søren Dybdahl Andersen

Søren Dybdahl Andersen

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater Slagelse Kontorfællesskab
Ndr. Ringgade 70A, 1. sal
4200 Slagelse
+45 58 50 31 10

E-mail: sda@ret-raad.dk Krypteret e-mail: Slagelse-sda@ret-raad.dk Mobil: +45 25 46 00 97 Telefon: +45 58 56 61 16 CVR: 25 61 58 16

Faglig profil:

Det er mit mål at yde ordentlig og kvalificeret rådgivning til såvel private personer som det lokale erhvervsliv - seriøsitet tilsat lidt humor.

Jeg yder det lokale erhvervsliv og virksomheder rådgivning og assisterer med stiftelse af selskaber blandt andet anpartsselskaber, aktieselskaber, iværksætterselskaber, ligesom jeg bistår med udfærdigelse af aftaler i forbindelse med overdragelse af virksomheder, ejeraftaler, erhvervslejekontrakter og de juridiske ydelser erhvervslivet efterspørger.

I over 20 år har jeg bistået købere og sælgere i forbindelse med deres hushandler, og har således indgående kendskab til de forhold, der kan opstå i forbindelse med en hushandel. Jeg er certificeret boligadvokat.

Ligeledes bistår jeg med oprettelse af testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster samt bistår med udfærdigelse af boopgørelser i dødsboer.

Gennem årene har jeg oparbejdet erfaring inden for det familieretlige område, herunder bl.a. bodeling, forældremyndighed, bopælssager.

Jeg er medlem af Danske Arveretsadvokater.

Jeg er medhjælper i gældssaneringssager og har således kendskab til rådgivning i forbindelse med gældsordninger, både frivillige ordninger og rådgivning i forbindelse med ansøgning om gældssanering.

Jeg er af Statsforvaltningen antaget som fast værge og bistår således medborgere, som har behov herfor.

Jeg har møderet for såvel Landsretten som Højesteret og erfaring i at føre retssager.

Forsikringsselskab og garantistiller: Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, policenummer 674.892

Klientkonto: Reg.nr. 5066, konto nr. 1147376 - Jyske Bank A/S, cvr.nr. 17616617

Læs min persondatapolitik her.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Hvordan er jeg stillet, hvis min arbejdsplads går konkurs?

I de fleste ansættelsesforhold er løn udbetalt bagud, dvs. at lønmodtageren har udført sin arbejdsydelse, før han får lønnen udbetalt. Lønmodtageren har naturligvis en berettiget forventning om, at arbejdsgiveren opfylder sin del af aftalen og udbetaler løn for det arbejde lønmodtageren har udført.
Af Søren Dybdahl Andersen Advokat (H)

Auktionsskøde efter køb af ejendom på tvangsauktion

Når du har købt en ejendom på tvangsauktion, skal du have udstedt og tinglyst et auktionsskøde. Derved bliver det registreret i den offentlige tilgængelige digitale tingbog, at du ejer ejendommen.
Af Søren Dybdahl Andersen Advokat (H)

Tab af selskabskapital i kapitalselskaber – hvad gør man så?

Ved tab af selskabskapital bør ledelsen være opmærksom på sin handlepligt. Der er mange elementer som ledelsen bør opfylde, herunder afholdelse af generalforsamling tids nok. Rettidig omhu er et kernebegreb, der skal sikre at selskabet har de bedste forudsætninger for at komme ud af en krise.
Af Søren Dybdahl Andersen Advokat (H)